Mange foreninger har i årenes løb overladt deres protokoller til Lokalhistorisk Arkiv og vi håber, at man også fremover vil overlade foreningsdokumenter til opbevaring på arkivet. Har man dokumenter, som man ikke ønsker skal være umiddelbar tilgængelige for offentligheden, kan disse pålægges en klausul, som sikrer at arkivet opbevarer dem utilgængelige for publikum.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk