Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Mette Wilhjelm Fredborg William Tholstrup
Stine Lyngsø Beltoft Lasse T. Jensen
Inger Birgitte Vindvad Kristensen Maiken Thorup Petersen
Christia Skøtt Juul Anne Simmelkjær Hald                  
Simon Peter Østergaard Nielsen Mie Riiga Eriksson
Lærer Berit Bossen

 

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Morten Mosbech Faber Simone Naja Helleberg Bech
Emma Sørensen Caroline Kjølhede Sørensen
Nicklas Nyrup Pedersen Max Strunck Jensen
Kasper Velling Elsborg Kristian ?
Alfred Lykke Nielsen Johanne Hessellund
Lærer Ricky Lyng Jessica Kudahl Poulsen
Mathias Mortensen Strøm (Fraværende) Christian Øris Poulsen
  Mads Simmelkjær Hald

 

Bagerste række fra venstre

Midterste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Ebrahem Joya Maria Johansen Stine Sjømann
Mai Eriksson Helle Jensen Aske Vendelboe
Thomas Nielsen Line Nielsen  
Mathias Kristiansen Kathrine Poulsen  
Alberte Skov Martin Kjeldgaard  
Peter Kalhave Sandra Mathiassen  
Stine D. Nielsen Caroline Tolstrup  
Lærer Agnethe Kristiansen Lisette Sloth  

 

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Monika Jensen Julie Vangsgaard Hansen
Mads Thorup Pedersen Rasmus Øris Poulsen
Ukendt Kasper Skytte Lybæk
Ann-Katrine Jensen Mie Inger Andreasen
Anne Wilhjelm Fredborg Mikkel Smed Kalhave
Astrid Starbæk Pedersen  
Sannie Mosbech Faber  
Lærer Finn Larsen

 

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Kl. Lærer Lisbeth Maabjerg Jannik Sloth
Mathias K. Jensen Peter Olsen
Carina Poulsen Nikolaj Jørgensen
Simon Mathiassen Jonas Lassen
Marcia Thomsen Kasper Ambrosius
Sebastian Bech Rasmus Jørgensen
Julie Nielsen  
Thomas L. Frederiksen  

 

Forreste række fra venstre

Midterste række fra venstre

Bagerste række fra venstre

Signild Thygesen Ditte Mathilde Klith Forum Nick Thiraksawong Jensen
Kristina Baade Henningsen Sidsel Klith Forum Søren Frederiksen
Sanne Ardahl Skov Alexander Poulsen Helene Vinther Thorgaard
Julie Ramsdal Sørensen Sabrine Skov Anne Rousing Vendelboe
  Maria Kjølhede Sørensen Mark Barslund Terkelsen
  Jonas Frandsen Emilie Christiansen
    Marianne Bech Hansen
Lærer Helle Elsborg

 

Forreste række fra venstre

Bagerste række fra venstre

Lisa K. Fredborg Lærer Marie-Louise Sørensen
Louise Lund Hansen Signe Sørensen
Peter Buhl Dalsgaard Rahmatollah M. Joya
Pernille Lassen Charlotte Sloth Jensen
Nanna Lybæk Kim Johansen
Asmus J. Klith Forum Niclas B. Lauritsen
  Kenni Sørensen
  Line F. Østergaard
  Lærer Niels Højer

 

Forreste række fra venstre

Bagerste række fra venstre

Rasmus Emil Vindvad Steffen Pedersen
Nikoline Friis Laustsen Sebastian Nygaard Albrektsen
Britta Ambrosius Anders Skytte
Anne Kirstine Klith Forum Martin Baade Henningsen
Karsten Kattenhøj Hans de Roos
  Lærer Anni Poulsen

 

Lærer ved Ulbjerg Skole 2004 - 2005

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Finn Larsen Lisbeth Maabjerg
Birthe Korsbæk Marie Louise Sørensen
Anni Poulsen Agnethe Christiansen
Bitter Rasmussen Helle Elsborg
Ricky Lyng Berit Bossen
Villy Sørensen Iben Barnwell
Niels Højer  

 

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Lasse Jørgensen Mette Bøgh Kjeldgaard
Simon Løgsted Andersen Anne Trinderup Sjømann
Tobias Aas Sloth Maj Rousing Vendelboe
Jonas Mortensen Strøm Thea Lykke Nielsen
Andreas Horn Sloth Maria Bøgevig
Anders Sørensen Rikke Hedemann Christensen
Benjamin T. Helleberg Bech Kathrine Bøgevig
Rasmus Abildskov Nielsen Kathrine Vangsgaard Hansen
Lærer Agnethe Christiansen

 

Bagerst fra venstre

Forrest fra venstre

Stine Lyngsø Beltoft Mie Riiga Eriksson
Lasse T Jensen Mette Wilhjelm Fredborg
Simon P Østergaard Nielsen Inger Birgitte Vindvad Kristensen
William Tolstrup Maiken Thorup Petersen
Christina Skøtt Juul Anne Simmelkjær Hald
Lærer Finn Larsen

 

Bagerste række fra venstre

Midterste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Stine Dalsgaard Nielsen Caroline Tolstrup Lisette Aas Sloth
Helle Aarestrup Jensen Sandra Mathiassen Martin Alexander Bøgh Kjeldgaard
Peter Smed Kalhave Maria Johansen Aske Rousing Vendelboe
Alberte Laurberg Skov Mathias Kristiansen Stine Trinderup Sjømann
Lærer Karen Magrethe Sørensen   Lærer John Rasmussen

 

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Ann-Kathrine Jensen Rasmus Ørris Poulsen
Mads Thorup Pedersen Mikkel Smed Kalhave
Monika Leticia Jensen Kasper Skytte Lybæk
Astrid Starbæk Pedersen Anne Wilhjelm Fredborg
Sannie Mosbech Faber Julie Vangsgaard Hansen
Mie Inger Andreasen Lærer Lisbeth Maabjerg

 

Bagerste række fra venstre

Mellemste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Julie Abildskov Nielsen   ? Kasper Ambrosius
Mathias Kjølhede Jensen Emilie Højvang Peter Gralander Olsen
Thomas Lysemose Frederiksen Leah Sørensen Nicolaj Jørgensen
Carina Kudahl Poulsen Simon Mathiasen Jonas Lassen
  Jannik Aas Sloth  
  Sebastian Lucas Helleberg Bech  
Lærer Daniel Berthelsen Rasmus Jørgensen  

 

Forreste række fra venstre

Bagerste række fra venstre

Sidsel Merethe Klith Forum Helene Vinter Thorgaard
Anne Rousing Vendelboe Søren Frederiksen
Kristina Baade Henningsen Marianne Bech Hansen
Lasse Smith Hansen Nick Thiraksawong Jensen
Julie Ramsdal Sørensen Sanne Ardahl Skov
Jonas Peter Frandsen Emilie Christiansen
Maria Kjølhede Sørensen Mark Barslund Terkelsen
Ditte Mathilde Klith Forum Lærer Helle Elsborg

 

2008

 

2008

2008

 

2008

2 A

2008

 

2008

2008

 

2008

2008

 

2008

2008

 

2008

2008

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Caroline Tolstrup Martin A Bøgh Kjeldgaard
Mathias Kristiansen Lisette Aas Sloth
Stine Dalsgaard Aske Rousing Vendelboe
Maria Johansen Stine Sjømann
Helle Aarestrup Lærer Daniel Berthelsen

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk