Præstevej nr. 11

Tidligere ejere: Nekoline og Kristian Rasmussen + søn Sifred Rasmussen. Nikoline var hjemmesyeresker.

          "            Sussi Laursen og Jes Leth.

Nuværende ejer: T. Kristensen.

Præstevej nr. 13. "Nørreballegård".

Nuværende ejer: Solvej og Gunnar Forum. udlejet.

Historik:

Tømre Mathias Nielsen byggede "Nørreballegård" i årende 1885- 1890.

Jens Nielsen (Mathisen) overtog gården i 1899.

Christen Sloth Nielsen overtog "Nørreballegård" i 1938. Christen dør i 1990. Hans hustru Dagny sælger gården til Kai Christensen, som senere blev videresolgt til nuværende ejere.

N.B.se også under gårde.

Præstevej nr. 15. "Nørregård".

Nuværende ejer: Solvej og Gunnar Forum. udlejet.

Historik: Brus Kjeldgaard og Ane Katrine byggede på en parcel, som var udstykket fra "Dalskærgård i Nr. Rind, det kostede ham 11.000 kr. for en helt nybygget gård. Kristian Nygaard overtog gården efter Brus Kjeldgaard og drev den fra 1945 til 1971. Der har været flere ejere siden. Aksel Hvid født 1937 søn af Minna og Ejner Hvid, Lynderup, gift 1963 med Aase Rasmussen Griis født 1942. Parret har børnene Anne Mette og Thomas. A.H. overtog gården 1984 efter Ole Pedersen, Skals.- Areal 22 ha.- Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret flere gange, stald og lade er ligeledes fra ca. 1920, men de er nedrevet nu.

Præstevej nr. 17. "Højbo".

Nuverende ejer. Solvej og Gunnar Forum. udlejet.

Historik: Otto Kjeldgaard er født i Nr. Rind 1889, gift med Vilhelmine Nielsen født 1883, de havde 2 børn: Anna og Astrid. O.K. købte jorden som er udstykket fra "Dalskærgård i Nr. Rind, de byggede så gården som havde et areal på 32 tdl. Otto Kjeldgaard solgte gården til Kristian Kristensen, som efternogle år solgte gården til Ove Christensen født 1944, gift 1968 med Inge Marie Mortensen født 1946.Paret har børnene: Bjarne og Britta.- Areal 51 ha. - Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret, kostald opført 1964, maskinehus 1976, svinestald og lade 1981.

Præstevej nr. 18

Ejer: Solvej og Gunnar Forum. En udflyttergård fra Nr. Rind

Præstevej nr. 20

Tidligere ejer: Anine og Ove Møller. Bygget omkring 1935.

Nuværende ejer: Krista Jeppesen og Henning Holm.

Præstevej nr. 25

Ejer: Bent Kirkeby. Bygget i 1962.

Præstevej nr. 27

Ejer: Peter Lund. Bygget 1960.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk