Matr. 4a Kærbyvej 10. "Vesterteglgård".

1957. Jenny og Jens Peter Thougaard.

År 2000. Anne Marie og Per Laursen

Historik: Niels Peter Tovgård er født 1929, gift med Jenny Vera Christensen som er født 1933. Parret har 2 børn, Hans Kurt og Poul Børge. J.P.T. overtog gården i 1957 fra Børge Ladefoged. Arealet er på 19,5 ha. Stuehuset er opført i 1967 og restaureret i1987.

Matr. 6d Kærbyvej 11

1960. Henry Mogensen. Kristine er datter af Henry.Gammel stuehus er fjernet og nyt er bygget.

År 2000 Kirstine Mogensen og Karl Otto Boller.

Matr. 4x Kærbyvej 12

1970. Kristoffer Kristoffersen. (Stoffer), har selv ladet huset bygge.

År 2000. Kirsten og Bjarne Nielsen

Matr. 7h Kærbyvej 13

Oluf Nørris

År 2000 Torkild Skov

År 2014 Diana og Peder Siig.

Matr. 4r Kærbyvej 14

Stine Skov

År 2000 Jørgen Mogensen

Matr. 4c Kærbyvej 15 (Povlsensminde)

År 1971. Vibeke og John Skovø.

Er solgt i 2015.

Historik: John Skovø født 1943, gift med Vibeke Birkegaard Jensen, født i 1950. Parret har børnene: Klaus, Sine og Anne.

J. S. overtog gården i januar 1971 fra Magnus Mogensen, Nr. Rind ?? Arealet er på 17 ha., jorden blev frasolgt i 1971, men tilbagekøbt i 1983.Stuehuset er opført ca. 1930 og gennemrestaureret i 1977

Matr. 7b Kærbyvej 16

År ? Gudrun og Peter Pedersen (flyttet til Skals)

Jorden er frasolgt.

År 2012 Henriette Holm og Bo Kristensen.

Historik: Peter Pedersen født 1930 søn af Stine og Frederik Pedersen, Nr. Rind. gift med Gudrun Kirkegaard Olesen født 1937. Parret har datteren Pia. P.P. overtog gården efter sin far, han er 3. generation på gården. Arealet er på 28,4 ha. Stuehuset er opført i 1930 og sider restaureret i 1986, kostald er opført i 1965 og tilbygget i 1970. Lader er opført i 1983.

Matr. 11a Kærbyvej 17 (Gamborg)

Anna og Magnus Mogensen

År 2000 Lars Jensen

År 2011 Line og Lars Skov. Bygningerne er blevet renoveret og nye tage.

Historik:Magnus Mogensen er født i Nr. Rind 1916, blev gift med Anna Pouline Kjeldgaard født 1920 i Nr.Rind.De fik 2 børn Mogens og Otto.Magnus overtog gården efter sin far i 1947. Gården havde været i slægtens eje i 200 år og var tidligere fæstegård under Lynderupgård. I 1898 overtog Magnus' s far gården efter sin far, dengang var det gamle bygninger, men Magnus's far byggede helt nyt inden han overdrog den til sønnen. Arealet er på 30 td.L. Besætningen bestod af 14 kreaturer, 20 svin, 70 høns og 2 heste. Magnus's far Mogens Mogensen døde i 1961.

Matr. 4p Kærbyvej 18

1980. Grethe og Simon Simonsen.

År 2000 Poul Børge Tougaard

Matr. 22h Kærbyvej 19.

1980. Frederikke og Marinus Christiansen. Huset blev bygget til Frederikkes mor, der omkom i køkkenet.i 1960.

År 2000. Vibeke og John Skovø. John overtog huset efter Frederikke der flyttede til Skals. Huset er udlejet.

Matr.8c Kærbyvej 20 (Fhv. Maskinstation)

År 2000 Ejlif Pedersen

Matr. 3o Kærbyvej 21. "Kieldgården"

1960. Poul Kjeldgaard Sognefoged.Barnebarn af Poul Kjeldgaard, som også hed Poul Kjeldgaard, overtog gården og drev den i nogle år. Der har været flere ejere siden.

År 2000 J. Stigsen og Jens Jensen Skytte

Udbygningerne er revet ned og i stedet bygget en ny stor udbygning. Jorden er overtaget af Lynderupgård, der er kun et mindre areal til gården til heste o.l.

Historik: Poul Kieldgaard er født i 1888 på gården gift med Gertrud Frederiksen født på Virksund Færgekro i 1889, de havde 4 børn: Karl, Niels Christian, Pouline og Frederikke.

Poul Kieldgaard overtog gården i 1910, som havde været i slægtens eje siden 1797, efter sin far. Arealet er på 60 Td.L. Bygningerne var ældre, men Poul Keildgaard har helt ombygget gården. Der er 50 kreaturer, 7 heste, 30 svin og 50 høns. Der var på gården 3 karle og 1 pige. 

Poul Kieldgaard har været Sognefogde i 26 år og forskellige mange andre tillidshverv. Poul havde selv bil, men ikke kørekort, så når han skulle rundt til sine offentlige arbejder, skulle en af karlene køre.

Matr. 4k Kærbyvej 22

År 2000 Frida og Gunnar Mogensen. Flyttet i 2012. Bygninger er udlejet.

År 2015. De er begge døde.

År 2019. Eva Kjeldsen har købt hus og grund, huset er blevet fjernet og grunden er blevet lagt sammen med nr. 24. 

Matr. 4s Kærbyvej 24

År 2000 Anna Elisabeth Pedersen. Flyttet til ældrebolig i Højslev.

2014. Eva Kjeldsen købt huset, det er ved at blive renoveret.

Historik: Eliktriker Svend Nygaard solgte sit hus til Kathrine og Kristian Poulsen Kjeldgaard i 1953. Kristian døde i 1958.

Matr. 5a Kærbyvej 26

År ?. Anna og Erik Emanuel Nielsen Erik overtog gården efter sin svigerfar Karl Mogensen.

År 2013 Kiri Elkær og Allan Hermansen, de overtog gården efter Erik Nielsen, jorden er fra solgt på nær en lille parcel.Med til historien hører at jorden er sammenlagt med den oprindelige deling mellem de 2 brødre.

Historik: Karl Mogensen født 1883. forældre Kirsten og Jørgen Mogensen, gården har været i familiens eje i flere generationer. K.M.var gift 2 gange, 1. ægteskab var med Mariane Jensen, der var 4 børn: Johannes, Magda, Maria og Kirsten. 2. ægteskab er K.M. gift med Olga Johanne Kjøldhede, i dette ægteskab var der 5 børn: Grethe, Ejner og Anna (tvillinger), Eva, Tage.

Karl Mogensen og hans broder Kristian overtog gården efter deres forældre, men delte den op i 2 parceller. Gården var oprindelig på 150 tdl. Gården er nu på 36 tdl. Bygningerne var meget forfaldne, så disse har K. M. opbygget i 1916.

K. M. har været medlem af Låstrup Sogneråd og været medlem af menighedsrådet

 

Matr. 48b Kærbyvej 27 (Den gl. Smede)

1960. Mathilde og Christian Andersen. Smedemester.

År 2000 Lilly og  Børge Møller. Smedemester. Flyttet til Skals.

År 2013 Henrik Skov. HS auto

Matr. 4m Kærbyvej 28.

1960. Maria og Magnus Skov.

1985. Lizzi Jespersen og Ole Wistrup Larsen. Har bygget ny villa, det gamle er lavet om til garager.

Matr. ? Kærbyvej 29

Udstykket fra Kærbyvej 21 til Brd. Mogensens mor Maria. Har stået ubeboet siden Marias død for mange år siden. Nuværende ejer er Henrik Jessen, Nørrisvej 1.

 

Matr. 5e Kærbyvej 30. "Fredebo".

År 1974. Matrine og Søren Kr. Sørensen har 2 børn: Lis og Birgit. S. Kr. S overtog gården efter  Kristian Poulsen Kjeldgaard i 1953 -  og de havde overtaget gården efter Katharines far og mor Kristen og Dorthe Marie Tranbjerg i 1918. -  Kathrine og Kristian Kjeldgaard flyttede til et hus i Nr. Rind. Jorden er solgt fra, og ejendommen har været handlet med flere gange før Jørgen overtog den.

År 2000. Jørgen og Dorthe Kirkensgaard Nielsen

År 2013 Gitte og Ole Andersen.

Matr. 8a Kærbyvej 32 (Elforretning)

År 2000 Bent Grøn Andersen

Matr. 10h Kærbyvej 33

År 1960. Maria og Marius Nielsen. Marius var instaltør med fler folk i arbejde og Maria havde en lille broderi butik.

År 2000. Anja og Rene Sjørup-Nielsen

Matr. 5o Kærbyvej 36 (Svinget)

År 2000 Jens Johansen

År 2013 Lotte Sivert.

Matr. 5s Kærbyvej 38

År 2000 Tele Danmark A/S

Matr. 5k Kærbyvej 40

År 2000. Inge og Arne Mikkelsen. Overtog den efter Marie Mogensen.

Historik: Marie Mogensen døde 1967, 80 år gammel, ugift. Hun drev et mindre landbrug med både kvæg, gris og høns. Hendes kærlighed til kirken gav sig udslag at hun skænkede høreanlæg både til Låstrup og Lynderup kirke.

Matr. 5t Kærbyvej 42

År 2000. Else og Peter Arne Nielsen. Arne har selv ladet huset bygge.

Matr. 21c Kærbyvej 44

År 1960. Elna og Holst Byrialsen. I det gamle stuehus som brændte ned til grunden.

År 1997. Jacqueline og Claus Westerby.

År 2000 Lissy Astrid Pedersen.

År 2013 Erik Andersen.mf

Matr. 16 Kærbyvej 46 (Gl. tlf. central)

År 1960. Karla og Anders Thomsen. Karla passede centralen sammen med nogle piger. Anders havde en vognmandsforretning med 2 lastbiler sammen med de to sønner Erling og Carl, der var ugifte. Carl omkom ved en arbejdsulykke på Virksunddæmningen da den blev anlagt.

År 2000 Erling Mortensen, søn af Karla Thomsen.

 

Mtr. 2c Kærbyvej 48

År 2000 Lissi og Preben Tønnesen. Preben død, Lissi flyttet til Skals

År 2013 Jonna Oddershede.Nuværende ejer har renoveret huset indvendig.

Matr. ? Kærbyvej 50

År 2000 Paul Barfod Østergård. Benyttes som fritidshus.

 

Matr. 2g Kærbyvej 52

År 2000 Ruddy Nielsen. Død.

År 2013 Flemming Nielsen. Bobestyrer. Udlejes.

Matr. 3d Kærbyvej 60

År. 1960. Kaj Nielsen. Byggede nyt stuehus. Omkom ved traktor ulykke.

År. 1980. Grethe og Ejner Jørgensen, flyttede til Skals.

År 2000 Mariann Pedersen. Død.

 

Matr. 10a Kærbyvej 62

Stine og Niels Stisen

Henry og Christian Stisen

År 2000 Christian Stisen

År 2014 Perla Hafsteinsdottir

Lokalhistorisk Forening for Ulbjerg - Lynderup Sogne ~ Grøndalsvej 1 Ulbjerg 8832 Skals

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk