Præsterne i Ulbjerg - Lynderup sogne

1.  Anders Ibsen Brasen, fra 1543 - 1548 (Den første Lutherske sognepræst i kaldet)

2.  Jens Andersen Brasen, fra 1548 - 1602. (Søn af forgængeren)

3.  Hans Jensen Brasen, fra 1602 - ???? (Søn sf forgængeren)

4.  Jens Christoffersen, fra 16?? - ???? ( I almindelighed kaldet Hr. Christopher)

5.  Niels Mortensen (Lang), fra 16?? - 1634 eller Morten Lang døde i 1634 og var gift med Karen (Maren) Madsdatter. De havde 2 døtre. Karen Madsdatter giftede sig siden med hans efterfølger.

6.  Mads Pedersen Farstrup, fra 1634 - 1684. Født 1609 i Farstrup, gift 1ste gang med forgængerens kone, som døde 9-7-1665. De havde 1 søn og 1 datter. 2den gang gift d. 9-6-1667 med Anna Mogensdatter f. 20-5-1644, datter af ridefoged på Lynderupgaard Mogens Christoffersen og Mette Ibsdatter i Sundstrup. De var barnløse. Mads P. Farstrup blev 1678 valgt til Herredsprovst, men hans svaghed og alderdom hindrede ham i at modtage embedet. Han døde den 18. april 1684, 75 år gammel og blev begravet i Ulbjerg Kirke. N.P.Farstrups grav var inden for døren under mandsbænken, hans ligsten lå i sin tid foran døren og blev brugt som gulvflise til hele teksten var slidt bort. Efter N.P.Farstrups død blev enken gift med præsten Laurits Axelsen i Vesterbølle. Mads Pedersen Farstrup betegnes som dygtig og agtet, velhavende og godgørende. Han er forfatter til den bekendte dagbog. "Hr. Mads Pedersen Farstrups Dagbog fra 1536 til 1684"

7.  Christoffer Mogensen, fra 1684 til 1684, født i Sundstrup d. 21-09-1636 som søn af Mogens Christoffersen (fhv. ridefoged) og Mette Ibsdatter, altså svoger til Mads P. Farstrup og gift (19-07-1674) med en datter af ham Margrethe Madsdatter Farstrup , født 1640 og død 14-05-1686. Christoffer Mogensen døde 25-08-1686.

8.  Morten Mortensen Weis el. Lang. fra 1686 - 1703. født i Randers 1656 som søn af M. Mortensen og Maren Sørensdatter Lang, gift med Gidske Lucasdatter, født 1659 i København, som datter af Tolder i Aalborg og hans første kone Maren Jørgensdatter Braad. De havde 3 sønner og 4 døtre. Morten Mortensen Weis døde 28-12-1703.

9.  Mathias Lauritsen Aabye, fra 1704 - 1715 født 1676 i Vorning, studeret i Viborg og gift med Catrine Andersdatter. De havde ingen børn.

10. Christian Kircheterp, fra 1715 - 1751, født i Kirketerp v/Hobro den 29-07-1673 studeret i Randers. Gift 1st gang med Anna Anderdatter enke efter Jens Nielsen, Holmgaard, Skals sogn. Gift anden gang med Johanne Jensdatter Kall, enke efter N.M. Rhodius i Galtrup. Gift 3die gang med Sidsel Anderdatter, enke efter J.K. Aagaard i Taarup-Kvols. Gift 4de gang den 07-07-1836 med Ingeborg Ovesdatter af Bælum. Ingen børn. Efter Kirketerps død den 22-07-1751, giftede enken sig med Ole Jacobsen i Holmgaard, Skals. 

11. Jonas Christian Hansen Wassard, fra 1751 - 1777 født på Testrupgaard i Simested sogn, som søn af Hans Mathiesen og Johanne Marie ..... Studeret i Viborg og gift i Skelund den 02-10-1752 med Mare Nielsdatter Holst af Dover-V født 1733. Begravet i Ulbjerg 14-02-1795. De havde 2 sønner og 2 døtre. Jonas Wassard blev begravet i Ulbjerg den 04-08-1777

12. Frederik Christian Lassen. fra 1777 - 1783, født i København d. 23-08-1751 som søn af Toldskriver Rasmus Lassen og Luvise v. Ham.

13. Adam Gottlob Jahn. fra 1783 - 1798, født i Jordløse 01-08-1747. Studeret i Odense. Gift d. 18-06-1777 med Susanne Ussing af Thorstrup-H. født i Præstkær 19-07-1760, død i Gedsted 07-06-1836. De havde 4 sønner og 2 døtre. Adam Jahn døde 15-01-1823.

14. Laurits Høy Blich, fra 1798 - 1824, født i Sakskøbing 29-10-1756, som søn af Købmand Jens Blich og Bodil Kirstine Høy. Lærer ved Christianshavns Friskole 1789. Gift 1784 med Christiane Arnkiel af Sakskøbing født 1763 og død i Lerkenfeldt Mølle 10-01-1846. De havde 2 sønner og 3 døtre.

15. Jens Peter Schoubye. fra 1824 - 1826, født i Aarhus 29-03-1788, som søn af Købmand Rasmus Jensen Schoubye og Ellen Marie Rasmusdatter. Studeret i Aarhus, Sognepræst i Louns - Alstrup indtil 1824. Gift 1824 med Marie Cathrine Kjerulff født på Gunderupgaard d. 31-08-1802, som datter af Propr. Ivar Kjerulff og Cecilie Gleerup. død 13-12-1855. De havde 2 sønner og 1 datter. Jens Schoubye døde i Horsens d. 26-06-1858.

16, Jacob Deichmann. fra 1826-1844, født 05-06-1794 studeret i Aalborg 1821, hjælpepræst i Jelstrup 1824. Gift den 08-01-1832 med Frederikke Severine Grundtvig født 19-03-1795 i Haraldsted. De fik 1 søn og 2 døtre. 

17. Christian Ferdinand Wahl fra 1845 - 1857, født 30.08.1811 i København, søn af Major i Brandkorpset, tømmermester Johan Christoffer Wahl og Ane Marie Bræmer. Gift i Frue Kirke 20.06.1845 med Pauline Christine Rindum født 10.06.1821 datter af Peter Rindum og Anna Dorthea Berg. De havde 3 sønner og 4 døtre.

18. Provst Frederik Adolph Christian Møller. fra 1858 - 1865, født i Viborg 01.04.1817 som søn af oberst Fred. Chr. Møller og Frederikke Otilia Astrup. Gift 14.11.1846 med Cecilie Eltong født 18.12.1818 død i 1849. Gift 2den gang 10.06.1851 med Vilhelmine Marie Baadsgaard født i Kbh. 10.04.1826 datter af Hans Kofoed, By og herredsfoged i Bogense og Elisabeth Schüerer. Han havde 2 sønner og 3 døtre.

19. Gilbert Prejsz. fra 1865 -1874, født i Odense den 26.02.1820 som søn af købmand Gottfred Prejsz og Rosalia Ranch. Gift 10.01.1861 med Frederikke Hartnach, Ødis.

20. C.C.Gøtzsche. fra 1874 -1879.

21. F.S. Holberg Møller. fra 1879 - 1886.

22. Carl Julius Bang. fra 1886 - 1895, født den 07.07.1860 på Gjøddinggaard som søn af Forstråd Skovridder Frederik Andreas Chr, Bang og Caroline Marie Jørgensen. Privat kandidat 19.01.1886. Visepastor i Ulbjerg 20.08.1886. Gift i Vinderød 08.02.1886 med Gudrun Hall født den 03.07.1861 i København.

23. Johan Jacob Marcussen. fra 1895 - 1912, født i Aarhus 23.09.1865 som søn af murermester Peter Chr. Marcussen og Bodil Marie Mikkelsen. Vicepastor i Ulbjerg- Lynderup fra 29.11.1895, blev udnævnt til provst for Rinds Herred den 26.06.1905. Tog sin afsked 31.12.1912. Provst Marcussen holdt sin afskedsprædike pinsedag den 26. maj 1912.

24. Ubbe Andersen Ubbesen. fra 16.10.1912 - 21.06.1940. Født i Lodbjerg den 13.07.1870 som søn af gdr. Ditlev Ubbesen og Else Marie Pedersen. Stud. privat 1904. Død 17.06.1949 ugift. (En længer beskrivelse af pastor Ubbesens gøren og laden findes her på arkivet)

25. Tage Bak-Pedersen. fra 1940 - 1972. Født den 16.05.1905 i Holmstol, Skanderup, som søn af Gdr. Jacob Pedersen og Jensine Christine Bak. Student fra Rønde 1924. Gift den 21.10.1930 med Maren Hundsholt født i Hemstok, Dover, som datter af Gdr. Christen Nielsen Hundsholt og Helga Andersen. I ægteskabet 1 søn og 3 døtre. Tage Bak-Pedersen døde den 24. januar 1996 i Skive. Maren Hundsholt døde 27. august 1976 i Skive. 

26. Jørgen Eilschou Holm . fra 1973 - 1987. Født i København som søn af Sømandspræst Generalsekretær Frederik Vilhelm Eilschou Holm. Han blev student i 1963 fra Johannesskolen i København og teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1973. Som værnepligtig teolog sejlede han rundt med inspektionsskibe ved Grønland og Færøerne. Umiddelbart efter eksamen fik han embede i Ulbjerg-Lynderup sogne. I 1987 flyttede han til Ringkøbing.

27. Birgit Helleskov. fra 1987 - 2003. Embedseksamen fra Aarhus Universitet.

28. Ulrik Hess Larsen Pilemand. fra 2003 - 2016.

29. Hannah Kortnum Mogensen fra 2017 >

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk