Udflugt til København i 1953

Øverst fra venstre: Vera Haubro-Margit Sørensen- Gerda Jensen-Rita Stisen-Birgit Vester-Doris Buhl.

Inga Sørensen-Anni Nielsen-Sonja Korsgaard-Lise Christensen-Inga Vester-Inga Ladekarl-Bodil Christensen

Lærer Svarre- Frøken Sveigaard-Erik Sørensen-Jens Chr. Skytte-xxxxxx xxxxxxx-Holger Nielsen-Ragna Svarre

Herluf Stisen-Bruno Kjeldsen-Visti Bech-Kristen Lauritsen-Niels Arne Nielsen

Ulbjerg Skoles tur til København - 1957

Bagerste række fra venstre: Rita Lauritsen (Elkjær), Lise Nielsen (Bager), Ingelise Nielsen (Brugsen), Aase Skov, Irma Stisen (Overmølle), Inga Christensen (Poshuset).

Midterste række fra venstre: Ninna Michaelsen, Mary Jensen (Ingeman), Birte Andersen, Ruth Leth, Karen Bak.Pedersen, Birte Pugholm, Tove Ladekarl, Birgit Christensen (Lenti).

Forreste række fra venstre: Rejseleder, Edel Andersen, Kurt Nielsen, Mogens Mandrup (Nielsen), Jens Christensen (P-Lise), Knud Jacobsen, Børge Ambrosius, Rudolf Stisen (Overmølle), Arne Andersen, Børge Skytte, Poul Andreasen, Chresten Mortensen (Hoppe).

Ulbjergs Skoles tur til København (Daells Varehus) - 1957 (Degnens klasser)

Stående fra venstre: Birte Andersen, Karen Bak Pedersen, Mary Jensen, Rita Lauritsen, Ingelise Nielsen, Lise Nielsen, Aase Skov, Irma Stisen, Tove Ladekarl, Ninna Michaelsen, Birte Pugholm, Ruth Leth, Birgit Christensen, Mette Nielsen, Edel Andersen, Inga Christensen, Lærer Svarrer.

Siddende fra venstre: Børge Ambrosius, Kurt Nielsen, Poul Andreasen, Arne Andersen, Chresten Mortensen, Knud Jacobsen, Mogens Mandrup Nielsen, Børge Skytte, Rudolf Stisen, Jens Christensen.

Udflugt til København 1960

Frøken Sveigaard-Lis Østergaard-Jytte Elkær-Birthe Pugholm-Ingelise Nielsen-Ninna Michaelsen-Karen Bak Pedersen

Inga Poulsen-Birthe Andersen-Inga Christensen-Svarre-Ulla Bech-Edel Andersen.

Foran: Kristian Ladekarl-Thorkild Sørensen-Aage Jakobsen-Palle Christensen-Knud Jakobsen-Kristen Mortensen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk