Under udarbejdelse

De følgende billeder mangler i flere tilfælde navne på enkelte personer. Det vil være en stor hjælp hvis nogen af jer kan hjælpe med at sætte navn på. Vi er også interesserede i at høre hvis nogle personnavne er forkerte. Hvis nogen har billeder af de manglende årgange, vil vi meget gerne få mulighed for at lave et kopi. 

Er der nogen der ved hvad årgang dette sessionsbillede er fra og hvem personerne er?

Nr. 4 bagerst fra venstre er hvis Rønning Bech, Ulbjerg, og sognefogden er Chr. Hoppe.

 

Session 1917, Lynderup sogn.

Fra venstre:

1. Lavrits Skov, Nr. Rind.

2. ?

3. Johannes Jensen, (Spilmand) Nr. Rind.

4. Jacob Tholstrup, Låstrup.

Session 1922, Lynderup Sogn.

Fra venstre:

1. Christen Nielsen, Nr. Rind.

2. Christen Svenningsen, Lynderup.

3. Niels Nielsen, Nr. Rind.

4. Niels Pedersen, Rind Nørremark.

5. Aage Nielsen, Lynderup (senere Ulbjerg).

6. Thorvald Madsen, Nr. Rind, senere Ulbjerg.

7. Jørgen Jørgensen, Nr. Rind.

8. Christen Skov, Nr. Rind.

9. Valdemar Norden, Nr. Rind.

Sessionshold fra Lynderup sogn 1924.

Fra venstre:

1. Jens Mogensen, Nr. Rind.

2. Marius Nielsen, Nr. Rind.

3. Alfred Nielsen, Nr. Rind.

4. Kristian Jensen, Nr. Rind.

5. Sivert Nielsen, Nr. Rind.

6. Oluf Svenningsen, Lynderup.

 

Sessionshold i Lynderup sogn 1925.

Fra venstre:

1. Laurids Smed, Lynderup.

2. Aage Nielsen, Nr. Rind.

3. ?

4. Geoge Pedersen, Nr. Rind.

5. ?

6. ?

 

Session 1931, Lynderup sogn

Fra venstre:                                                                 Sidende fra venstre:

1. Karl Kjeldgaard.                                                       1. Hilmer Jessen.

2. Johannes Mogensen.                                              2. Jens Svenningsen.

3. Arnold Nørris.                                                           3. Sognefoged Poul Kjeldgaard.

                                                                                      4. Karl Sørensen.

                                                                                      5. Kristian Mogensen.

 

Sessionshold Lynderup sogn 1938.

Fra venstre: 1. Laurits Nielsen.- 2. Knud Nielsen, Lynderup.- 3. Sognefoged Poul Kjeldgaard, Nr. Rind.-

4. Knud Christensen, Lynderup. - 5. Købmand A.C. Kjeldgaard, Nr. Rind (Chaufør) - 6. Kristian Kjeldgaard, Nr. Rind. - 7. Børge Jacobsen, Nr. Rind.

 

Sessionshold Lynderup sogn 1938.

Fra venstre: 1. Gundhold Jacobsen. (Smedebs søn i Nr. Rind) - 2. Poul Sigfred Kjeldgaard, Nr. Rind. -

3. Poul Kjeldgaard, Sognefoged. - 4. Hans Poulsen, Nørreris. - 5. Egon Jacobsen, Nr. Rind. -

6. Karl Pedersen, Nr. Rind.

 

Session 1939, Lynderup sogn.

Bagerst fra venstre:                                                      Forrest fra venstre: 

1. Magnus Jacobsen, Nr. Rind.                                      1. Ejler Christensen, Nr. Rind.

2. Jens Peter Brask, Lynderup.                                      2. Henry Jessen, Nr. Rind.

3. Søren Brask, Lynderup.                                             3. Sognefoged Poul Kjeldgaard, Nr. Rind.

4. Aksel Jacobsen, Nr. Rind.                                          4. Henry Kjeldgaard, Nr. Rind.

5. Gunnar Christensen, Lynderup.                                 5. Godfred Christensen, (Mogensen) Lynderup.

6. ?

7. Marinus Isak, Lynderup.

 

Session 1918, Ulbjerg sogn.

Stående fra venstre:                                                         Siddende fra venstre:

1. Christen Skov, Sundstrup, (Købmand)                          1. Anders Haarbo, Tolstrup.

2. ? ( en karl i Ulstrupgården)                                             2. En kommis, Andersen. (ved Skov)

3. Morten Christensen, Ulbjerg. (Svensken)                     3. Christian Jensen, (Chr. Jensens søn i Ulbjerg.)

                                                                                              4. Jens Vasegaard, (Chr. Vasegaards søn i Ulbjerg).

                                                                                             5. Edvard Christensen, Li. Thorup.

Session 1921.

Stående fra venstre:                                                                         Siddende fra venstre.

1. Christian Nielsen, Gørup. (Søn af Andreas Nielsen, Gørup).         1. Kristian Mikkelsen Pedersen, Lynderup.

2. Johannes Porskrog, Bystrup.(tjente v/Chr. Christensen Bystrup)   2. Kristian Mulvad, Sundstrup.

                                                                                                                   3. Bech Christensen, Ulbjerg. Nu Ullits.

                                                                                                                   4. Marinus Christoffersen, Ulbjerg.

                                                                                                                   5. Alfred Olesen, Sundstrup.

Hans Dybdal Hansen kørte med sessionsholdet til Viborg, de kørte galt ved Nedre Mølle lidt oven for bækken på grund af en hingst fra Ovremølle, bilen skred ud over skråningen, men ingen kom til skade, og bilen kunne trækkes op igen og forsætte til Viborg. Kristian Nielsen der blev godt snavset lånt et sæt tøj af Chr. Hansen, men ville ikke men ville ikke med den bil hjem, kom i stedet med rutebilen, der blev kørt af Johannes Pedersen Sundstrup.

Oplysning af Kristian Nielsen, Gedsted.

Sessionsholdet 1922 Ulbjerg sogn.

Bagerst række fra venstre:                                          Midterste række:

1. Jens Laustsen Jensen, Ulbjerg.                                 1 Ejner Agerboe, Gørup.

2. Jørgen Stisen, Tolstrup.                                             2. Jacob Christensen,

3. ?                                                                                 3. Jens Lillethorup, Ulbjerg.

4. Jens Christian ?                                                          4. Niels Christian Christensen, Ulbjerg Mark.

5. Søren Fjeldsø, St. Thorup.

6. Nicolaj Jensen, Tolstrup.

7. Jørgen Nielsen, Ulbjerg Mark.    

Siddende foran:

1. Anders Thomsen. Nr. Rind.

2. ?

3. Sognefoged Laust Jensen, Ulbjerg.

4. Marinus Christensen, Tolstrup.

6. Peter Skov, Ulbjerg. 

Session 1931, Ulbjerg.

Bagerst fra venstre:                                                                           Foran:

1. Chr. Mortensen, Ulbjerg ( chaufør )                                               1 Marinus Nørskov, Sundstrup.

2. Henry Østergaard, Ulbjerg.                                                            2. Thorvald Christensen, Ulbjerg.

3. Kristian Jensen. Ulbjerg.                                                                3. Sognefoged Laust Jensen, Ulbjerg.

4. Georg Markussen, Rækkeborg.                                                     4. Jacob Svenningsen, Sundstrup.

5. Jørgen Stisen, Overmølle.                                                             5. Søren Kjeldsen, Ulbjerg.

                                                                                                           6. ?                         Skinderup.. 

Sessionshold Ulbjerg sogn 1935.

Bagerst fra venstre:                                                                Foran:

1. ?  Andersen, Li. Thorup.                                                       1. Søren Hansen, Ulbjerg.

2. Christen Christensen, Li. Thorup.                                         2. Anders Ambrosius, Gørup.

3. Johannes Jensen, Ulbjerg.                                                   3. Sognefoged Laust Jensen, Ulbjerg.

4. Henry Vasegaard, Sundstrup.                                              4. ?

5. Karl Johan Jørgensen, Sundstrup.

    Chaufør, han kørte fordem                                      

5. ?  Olesen, Rækkeborg.

 

Session Ulbjerg 1938.

Bagerst fra venstre:                                                                             Stående foran:

1. Bøege Nielsen, Ulbjerg.                                                                     1. Hans Cgristensen, St. Thorup.

2. ?                                                                                                         2. Niels Christansen, Tolstrup.

3. ?                                                                                                         3. Sognefoged Jens Laustsen Jensen.

4. Karl Pedersen Ulbjerg.                                                                       4. Christen Møller, Ulbjerg.

5. ?                                                                                                         5. Peder Hansen. Ulbjerg.

6. Thoevald Jensen, Ulbjerg.

7. Harald Jensen, Ulbjerg Nørgård.  

Session Ulbjerg sogn ca. 1939.

Bagerst fra venstre:                                                                          Foran fra venstre:

1. Gunnar Christensen (Eskesen) Ulbjerg.                                        1. ?.

2. Niels Erik Nielsen, Lille Thorup.                                                      2. Regnar Karlsen, Ulbjerg.

3. ?.                                                                                                        3. Karl Jensen, Sundstrup.

4. Marinus Roum, Ulbjerg.                                                                   4. Sognefoged Chr. Mortensen, Ulbjerg.

5. Christen Møller, Ulbjerg.                                                                  5. ?.

6. ?.                                                                                                        6. ?.

Session 1941.

Fra venstre:

1. Otto Lindhardtsen.

2. Peter Jacobsen, (søn af Marinus Jacobsen, Tolstrup.)

3. Viggo Olesen, Rækkeborg.

4. Sognefoged Chr. Mortensen, Ulbjerg.

5. Jens Sørensen, (Søn af Jacob Sørensen, Gørup.)

6. Frederik Frederiksen, (fra Kroen i Sundstrup.)

7. Søren Christensen, ( Kristiane Christensens søn i Sundstrup.)

Session 1942.

Fra venstre:

1. Villy Bech, (søn af Visti Bech, Ulbjerg.)

2. Aage Nielsen, (søn af Ingvard Nielsen, Gedsted.)

3. Sognefoged Chr. Mortensen, Ulbjerg.

4. Arne Nørgaard, (søn sf Magnus Nørgaard, Tolstrup.)

5. Egon Mikkelsen, (søn ag Mikael Mikkelsen, Tolstrup.)

6. Kristian Christensen, (søn af Kristinane Christensen, Sundstrup.)

Sessionshold 1943.

Fra venstre:

1. ?

2. ?

3. Arne Møller, (søn af Niels Møller, Ulbjerg.)

4. Holger Mikkelsen, Sundstrup.

5. Sognefoged Chr. Mortensen, Ulbjerg.

6. Hilmar Christensen, (søn af bager Nikolaj Christensen, Ulbjerg.)

7. ?.

8. Niels Nielsen, "Bakgården" St. Thorup.

9. Arne Sørensen, (søn af Jens Sørensen, Ll. Thorup.)

10. Alfred. Andersen, (søn af Anders Andersen, Ll. Thorup.)

11. Kaj Studstrup, St. Thorup.

Sessionshold 1947.

Fra venstre:

1. Tage Bech, Ulbjerg. - 2. Arne Jacobsen, Sundstrup. - 3. Gunnar Sørensen, Gørup. - 4. ? - 5. Knud Haubro, Gørup. - 6. Johannes Kjølhede, Sundstrup. - 7. Niels Ambrosius, Gørup. - 8. Rådhusbetjent. - 9. Mikael Jacobsen, Tolstrup. - 10. Erik Jensen, Sundstrup. -

11. Sognefoged Chr. Mortensen. Ulbjerg. - 12. Niels Ejner Andersen, Ulbjerg. - 13. Anders Hansen. - 14. Arnold Jørgensen, Ulbjerg. -

15. Per Simonsen, Ll. Thorup. - 16. Peter Haubro, Gørup. - 17. Erland ?. - 18. Ove Pedersen, Møldrup. 

Sessionshold 1948.

Bagerst fra venstre:                                                                                       Foran fra venstre:

1. Michal Jacobsen, Tolstrup.                                                                           1. Evald Sørensen, Ulbjerg.

2. Martin Gregersen,                                                                                         2. Arne Jacobsen, Sundstrup.

3. Verner Ulbjerg Christensen, Ulbjerg.                                                          3. Sognefoged Hoppe Mortensen, Ulbjerg.

4. Henry Pedersen, Trekroner, Tolstrup.                                                         4. Egon Madsen, Ulbjerg.

5. Christian Simonsen, Ll. Thorup.                                                                  5. Erik Bech, Ulbjerg.

6. Aksel Christensen, Ll. Thorup. 

Sessionshold 1949.

Fra venstre:

1. Aage Jeppesen, Sundstrup. - 2. Sigurd Mikkelsen, Tolstrup. - 3. Verner Ulbjerg Christensen, Ulbjerg. - 4. Bernhard Sørensen, Ulbjerg. - 5. Karl Aage Nielsen, Ulbjerg. - 6. Henry Pedersen Trekroner, Tolstrup. - 7. Sognefoged Hoppe Mortensen, Ulbjerg. -

8. Johannes Hansen, Ulbjerg. - 9. Svend Børge Nielsen, Ulbjerg. - 10. Sigurd Frederiksen, Sundstrup. - 11. Ejnar Haubro, Gørup. -

12. Egon Pedersen, Trekroner, Tolstrup.

Sessionshold 1950.

Fra venstre:

1.  ?. - 2. Ejvind Nielsen, Brusen Ulbjerg. - 3. Tage Madsen, Skinderup. - 4. Knud Haubro, Ulbjerg. - 5. Osvald Larsen, Ulbjerg. -

6. Egon Christensen, Ulbjerg Vestermark. - 7. Sognefoged Hoppe Mortensen, Ulbjerg. - 8. Plougmann Bech, Ulbjerg. -

9. Emil Nielsen, "Bakgården" St. Thorup. - 10. Karl Svenningsen, Tolstrup. - 11. Emil Sørensen Fjelsø, Ulbjerg Vestermark. -

12. Niels (Ulbjerg) Chrietensen, Ulbjerg Østermark. - 13. Egon Pedersen, Tolstrup. - 14. Ejner Støttrup, St. Thorup.

Sessionshold 1951.

Fra venstre:

1.  ?.

2.  ?.

3. Ejvind (Skovhus).

4. Sognefoged Hoppe Mortensen, Ulbjerg.

5.  ?.

6.  ?.

7. Jens Christoffersen.

Sessionshold fra Låstrup, Nr. Rind og Ulbjerg i Viborg 1954.

Bagerst række fra venstre:                                                                    Yderst til højre:

1. Henning Støtrup. Borup.                                                                      Svend Erik Hansen, St. Thorup.

2. Karl Højgaard, Borup.                                                                          Tage Lauritsen, Tolstrup.

3.  ?                                                                                                          4 Sognefogder foran fra venstre: 

4. Kristian Madsen, Li. Thorup.                                                             1. Anton Jørgensen, Skals.

5. Karl Thomsen, Nr. Rind.                                                                     2. Måske fra Låstrup. Olesen?

6. Osvald  ?                                                                                             3. Anders Haarbo. Tolstrup.

                                                                                                                 4. Poul Kjeldgaard, Nr. Rind.

 

 

Session 1955.

Bagerst række fra venstre:                                                                                 Foran fra venstre:

1. Chresten Hedevang, Ulbjerg.                                                                             1. Jens Vorre, Ll. Thorup.

2. Evald Lauritsen, Ulbjerg Vestermark.                                                                2. Laurits Tholstrup, "Ulstrupgård".

3. Jens Jørgen Sørensen, Tolstrup.                                                                        3. Børge Roersen, Gørup.

4. Asbjørn Nielsen, Ulbjerg.                                                                                    4. Fin Jeppesen, Sundstrup.

5.  ? Gregersen, Ulbjerg.                                                                                        5. Lejf Nielsen, Ulbjerg.

6. Søren Jensen, Ulbjerg.                                                                                       6. Sognefoged Anders Haarbo, Tolstrup.

7. Frank Sørensen, Gørup.                                                                                    7. Niels Ove Studstrup, Gørup.

8.  ?                                                                                                                          8.  ?

Sessisonsbillede årgang ??.

Fra venstre:

1. Frank Sørensen.

2.  ??

3.  Jens Christensen.

4. Svend Frederiksen.

5. Anders Haarbo. Sognefoged.

6. Oluf Nielsen.

7. Henning Mortensen.

8. Asbjørn Nielsen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk