Nørrerisvej nr. 1.

Henrik Jessen.

Nørrerisvej nr. 3. "Elmly".

Erling Nygaard Christensen født 1937, gift 1963 med Lilian Nielsen født 1944. Parret har børnene: Anette, Susanne, Thomas og Lisbeth. - E.N.C. overtog gården i 1973 fra Svend Madsen, Skals. - Areal 11,4 ha.. Stuehuset er opført 1928 og restaureret og tilbygget 1978, stald og lade opført 1872, svinestald og værksted 1968 og ny svinestald 1976. Fra 1979 har der været familiepleje på gården, er ophørt nu.

Matr. 12a Nørrerisvej nr. 9 "Nørreris" 

1950. Erik Kjeldsen. Ugift

1980. Inge og Henrik Kjeldsen. Bror til Erik Kjeldsen.

1986.. Eva og Niels Kjeldsen. Søn af Hans Kjeldsen. Eva K. er flyttet til Kærbyvej 24 Nr. Rind i 2014.

Historik: Niels Kieldsen er født 1960 søn af Inge og Henrik Kieldsen. N.K. overtog gården sammen med sin mor i 1986.I.K. er senere død. Gården "Nørris" var selvstændig indtil 1782, da den blev lagt under "Lynderupgård", der havde været i familiens eje siden 1828. I 1867 blev gården "Nørris" igen selvstændig, med udstykningen fik den øget sit jordtilliggende.- Arealet er på 255 ha. - Stuehuset er opført 1867, aftægtsboligen 1892, desuden er der 3 arbejderboliger bygget 1913,1943 og 1954.. en kampstensstald er opført 1870, de øvrige bygninger er opført efter en brand i 1976.- Stuehuset er senere blevet nedrevet, og aftægtsboliger er blevet til hovedbygning. - Fra gården drives et moderne Put and Take.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk