Matr. 3a Skovvej 1 "Egelund"

1980. Charles Pedersen. Var en kort periode valgt til kommunalbestyrelsen i Møldrup Kommune.

1997. Inga og Jørgen Madsen. 

2012. Jørgen Madsen. Inga flyttet.

Historik: 

Charles Pedersen er født 1914, gift med Pouline Frederiksen født 1923, de havde 2 børn: Ester fra 1944 og Margit fra 1946. Charles overtog gården efter sin far, Kresten Pedersen.Gården har været drevet i ca. 200 år og har før ligget i Sundstrup, men er siden flytte til sin nuværende plads midt på marken. Areal er på 80 td.l.

Skovvej 3. "Sandsagergård".

1970. Alvilda og Frode Rasmussen. Frode Rasmussen overtog gården efter sin svigerfar Jens Fruegaard. Jens Peter Fruergaard var oprindelig udlært murer og var bl.a. med til at opfører Landsarkivet i Viborg. I 1895 blev han gift med Ane Kristine Kristoffersen, og de overtog hendes fædrenegård, der var på 120 td.l. De havde ikke selv børn, men en plejedatter: Alvilda. 

1975. Hans Peter Rasmussen overtog gården efter sin far, Alvilda og Frode flyttede til Nr. Rind, hvor de byggede et nyt hus på grunden af det gamle, Sundvej 63.

1971. Konny og Per Hummeluhr.Per fremavlede kornsorten Uhrhvede.

2000 Konny Hummeluhr. Per død.

Historik: Per Hummeluhr født 1948, gift med Konny Christiansen født 1948. Parret har børnene: Mette, Poul, Lotte, Maria.P.H. overtog gården efter Hans Petersen Rasmussen, Ans i 1971.- Areal 71,8 ha.- Stuehuset er opført i 1880, lade og østerhus ligeledes 1880 og senere ombygget til henholdsvis kornmagasin og korntørrei, kostald opført 1963, kalvestald 1958, lade 1975.- 

Skovvej 2. "Bækagergård"

Jørgen og hans bror Akxel overtog gården efter deres far Jens Chr. Jørgensen i 1946 og drev den sammen til 1951, hvor de begge blev gift og gik hver til sit. Jørgen Jørgensen blev gift med Marie Skov og de havde en datter Doris. Jørgen  var sognefogde indtil stillingen blev nedlagt. Jørgen byggede ny Ko-svinestald og nyt stuehus. Den blev fortrins drevet med kartoffelarvl. 

1987. Niels Kieldsen overtog gården i 1987 fra Jørgen Jørgensen. Maria og Jørgen flyttede til Viborg. - Areal 64 ha. Stuehuset er opført i 1963, stald og lade ovenpå er opført 1 1959. - Gården drives med en svineproduktion med nye stalde. - Gården drives sammen med "Nørris" Skovvej 12.

Skovvej 30.

Forhenværende arbejderbolig til Lynderupgård.

Nuværende ejer: Mogens Løgsted Andersen.

Skovvej 32.

Her lå en arbejderbolig med 2 lejligheder til Lynderupgård

Nybygget nuværende ejer: Kasper Vad.

Skovvej 34.

Den gamle skole i Lynderup.

Marianne Kobberholm.

Skovvej 36.

Mogens Iversen.

Skovvej 42.

Lena og Sigurd Kjærsgaard.

Skovvej 44.

Thomas Gettemann.

Skovvej 17.

Sommerhus tilhørte førhen Kjeldsen familien fra Lynderupgård.

Skovvej 19.

Her boede Karvoline og Anton Jensen (Isak) de havde en del børn. Men det var Svend Aage Jensen, der overtog gården efter forældrenes død.Svend Isak som han blev kaldt, var ungkarl og var meget vellidt af naboer og venner. Han drev den til sin død og havde bestemt at den skulle tilbage til Lynderupgård den havde i tidernes morgen været fæstegård. Over Glerup overtog den og byggede et nyt stuehus på stedet

Skovvej 21. Skrædderhuset.

Her boede Else Skræderen. Nu bruger familien Sodemann det til fritidshus.

Skovvej 23.

Tidligere ejer Alfred Nielsen, derefter Suri og Knud Brøndum. Nu overtaget af Lynderupgård, det er udlejet. 

Skovvej 25.

Poul Erik Pedersen.

Skovvej 27.

Kurt Daugbjerg.

Skovvej 29.

Nielsen BR / PHØ.

Historik:

Boelsmand Knud Christensen født 1916. Knud Christensen overtog gården efter sin far i 1938 (Boelsmand Neils Chr. Christensen) Der hører 30,5 td.l. til. Knud Christensen var gift med Karen Pedersen født 1925, i ægteskabet var der 3 børn: Margit 1948, Else Grethe 1949 og Gudrun 1950.

Skovvej 31.

Mette Vestergaard / Mikkel Vad.

Godtfred Christensen.

Historik: Boelsmand Jens Christensen født 1874.Købte ejendommen i 1910, der hørte 18 td.l. til. Han blev gift med Nielsine Nielsen, i ægteskabet var der 11 børn: Mette Marie, Kresten Mogens, Niels, Karen, Hulda, Emma, Oluf Rye, Jens, Nielsine, Godtfred og Ingrid. Jens Christensen var kirkebetjent ved Lynderyp Kirke i 49 år og var husmand på Lynderupgård i mange år.  

Skovvej 33.

Ejer Else Laustsen, bruges som feriehus.

Skovvej 46.

Nedlagt: Lynderup Frysehus.

Skovvej 50. "Østerlide"

Lena Marquart Daugbjerg.

Historik:

Jens Peder Laustsen er født 1891over tog gården efter sin far Laust Laustsen, der høre 20 td.l. til. Jens Peder var gift med Inger Jensen født 1889. I ægteskabet er der 3 børn: Laust 1912, Kristean 1920 og Else 1926. Kristian Laustsen overtog gården efter sin forældre, ved siden var han murer ved omegnens håndværkere. Else overtog den aftægtsbolig som blev bygget på den anden side af vejen.

 

Skovvej 52."Bredalslund"

Conny og Christian Christensen. "Rørbinder"

Historik:

Boelsmand Akxel Christensen var født 1910. Han overtog gården efter sin far i 1945, der var 18 td.l. til. Akxel Christensen var gift med Gunhilda Marie Olivia Jeppesen, de havde 4 børn, Anna Lydia 1939, Kristian 1941, Karen Johanne 1943 og Olga 1946.

Skovvej 54.

Maria Andersen. Ugift. Død. Overtaget af arvingerne.

Historik: Boelsmand Marinus Andersen født i 1896 overtog gården efter sin far Niels Andersen i 1922, der hører 24 td.l. til ejendommen.  Marinus Andersen var gift med Margrethe Pedersen, de havde 3 børn, Orla, Niels Peter og Marie

Skovvej 56.

Skovvej 58.

Hører sammen med Skovvej 60.Det der hedde " Camp Lynderup" Bygninger står for tiden tomme.

Historik:

Boelsmand Holger Carl Justensen født 1915, gift med Marie Mogensen. I ægteskabet var der 6 børn: Sonja 1942, Villy 1943, Bjarne 1945, Doris 1947, Ejgild 1949 og Bertha 1950. Gården er på 22 td.l. Holger gik ud på arbejde han var bl.a murerarbejdsmand.

Skovvej 62. "Skoven"

Historik:

Gdr. Peter Aage Nielsen født 1903, gift med Petra Østergaard Christensen født 1903, de havde 2 børn: Oluf født 1935 og Niels Peter født 1940. Aage Nielsen overtog gården efter sin far, Niels Peder Nielsen, i 1937. Der hører 125 td.l. til.

Gårdens navn stammer fra en historie om en dame, der ejede "Tårupgård" på den anden side fjorden. Denne dame kom i ustad med ejeren på "Lynderupgård", hvortil jorden hørte. Jorden var dengang beplantet med skov, og denne dame tog over vandet og brændte skoven af, og derefter blev gården kaldt "Skoven"

"Lynderupgård" overtager efter Oluf Nilsen som havde overtaget gården efter sin far. Udbygningerne er nedrevet og stuehuset er udlejet ud.

Lynderupvej 3.

 

Lynderupvej 1.

Lynderupvej 5.

Afdøde Møbelarkitekt Børge Mogensens Fritidsbolig.

Nuværende ejere familie Mogensen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk