Nørremarkvej nr. 2

Tidligere ejer Dagmar Pedersen.

2000 Joan og Lars Albertsen.

Nørremarkvej nr. 2a, 2b,

Ejer: Boligselskabet Viborg Amt.

Nørremarkvej nr. 3.

Tidligere ejerer Brd. Niels og Carl Pedersen. Deres far Kran Pedersen havde et brødudsalg.

1997. Hans Juul.

Historik: Kristen Pedersen var født i Lynderrup, hvor faderen var sognefogde, Efter sit giftemål med Anna Marie Jakobsen fra Sundstrup, overtog han den gamle slægtsgård, "Stavild Møllegård". I 1924 solgte han gården til Anders Norup og købte huset på Nørremarkvej. Han blev enkemand i 1937, i ægteskabet var der 3 børn: Agnes, Niels og Carl.

Nørremarkvej nr. 4

Tidligere ejere Anton Husmand + sønnerne Karl og Niels Kristensen (Husmand) + Kogekone Ingeborg.

1997. Kurt Brandhøj Kristensen.

Historik : I 1915 flyttede Nielsine og Anton Christensen til Nr. Rind, han blev ansat på herregården Nørris, hvor han virkede i 27 år, og fik overrakt et sølvbærer for lang og tro tjeneste. I hjemmet opvoksede der 10 børn op. Efter arbejdet på Nørris købte de et lille hus, der havde Anton et lille værksted, hvor han reparerede cykler, og da han var meget fingernem, arbejdede han tit som almuligmand. Et par gange om ugen tog han med Gedstedbilen til Viborg som rejsebud.Han var også rottejæger. Han kunne bruges til mange ting med hans snilde.

Nørremarkvej nr. 5.

Bygningerne blev opført som møbelfabrik af en som hed Pedersen omkring 1920, han kone hed Johanne, hun døde som ung, de havde ingen børn. På et tidspunkt var der 4-5 svende i arbejde. Fabrikken gik fallit efter nogle år. 

Kreaturhandler Rabech overtog ejendommen.

Nuværende ejere Lisbeth og Egon Jørgensen.Fra 1980

Nørremarkvej 6.

Historik:Frank Hermansen er født i Lindum 1922. Forældre: Marie Jens Chr. Hermansen, Bigum, Bedsteforældre: Bertha og Chr. Hermansen.

Frank er gift med Anna Anine Sørensen født i Pederstrup 1921. I ægteskabet er 4 børn: Jytte 1949, Ole 1950, Bjarne og Jens Erik.

Frank købte ejendommen her i 1948. Bygningerne er opført i 1925 på Jord fra ”Skansen”. Arealet er på 21 tdl.

Nuværende ejer Orla Sølvager.

Nørremarkvej nr. 7

Tidligere ejer Elly Lauversen, havde et brødudsalg.

Nuværende ejer K.A Madsen

Nørremarkvej 8. "Højlyst".

Historik: Christen Marinus Olesen er født i Låstrup 1911, forældre: Else Marie og Ole Olesen Låstrup Mark. Christen Olesen er gift med Anna Marie Clausen født i Hvam 1915. I ægteskabet er der 4 børn: Ejgild 1937, Henny 1942, Elinor 1946. og Leif 1950.

Chr. Olesen købte gården i 1938. Gården er opført 1925 af forrige ejer på jord fra ”Skansen” Areal 28 tdl.

Nuværende ejere: Mette Raimondi og Stefano e. Raimondo. Der er hestestutteri.(er solgt)

Nørremarkvej nr. 9

Nyværende ejer Emma Pedersen.

Nørremarkvej nr. 10. "Skansen".

Tidligere ejer, Anna og Erling Vorre.

Nuværende ejer:Erik Hvid.

Historik: Erling Vorre født 1932 søn af Pouline og Elias Vorre, Nr. Rind, gift 1966 med Anns Elisabeth født 1938. Parret har børnene Anette, Helle og Lars. E.V. overtog gården 1960 fra sin far, Elias Vorre. Gården har været i slægtens eje fra 1850'erne, nuværende ejer er 4. generation.Areal er 21 ha. Stuehuset er opført 1975, kostal og lade i 1966 og udvidet 1974, svinestald opført 1864 og ombygget 1961, frouragerum opført 1981.

Nørremarkvej nr.11. "Kjeldalsgård".

Tidligere ejer: Mie og Henning Mortensen.

Nuværende ejer: Joan og Jan Dalsgaard.

Historik:

Gdr.Karl Kjelsgaard er født 1909. Karl var gift med Ellen Rokkedal født 1919. De havde 2 sønner Poul Erik 1941 og Svend 1942. Karl Kjeldgaard overtog gården efter sin far Poul Kjeldgaard, Lynderup i 1939. Der er 40 td.l.

Nørremarkvej nr. 12. "Nørrevang".

Nuværende ejer: Britta Slavinsky og Jon Skovhus.

Historik:

Gdr. Svend Karl Møller Kjeldgaard var født 1924. Forældre Chresten Poulsen Kielgaard og Berta Kirstine.Karl overtog gården i 1950 efter sine forældre. Karls far døde i 1925, og hans hustru drev gården ved fremmed hjælp ind til Karl overtog den.Der var 25 td.l.til gården. Da Karl døde blev jorden solgt fra.  

Nørremarkvej nr. 12 a

Låstrup-Nr.Rind Vandværk

Nørremarkvej nr. 13. "Ærlygård".

Tidligere ejer: Anna og Ingemann Jensen

Historik: Ingemann Jensen er født i Ørslevkloster 1915, forældre forpagter Viggo Peder Jensen, Hejlskov Præstegård og hustru Frederikke. Bedsteforældre: Stenhugger Lars Peder Jensen og Marie.

Ingemann er gift med Anna Kirstine Pedersen, født på ”Ærlygård” hendes forældre Karl Pedersen og hustru Thomasine. Bedsteforældre Morten Thomsen og Dorthe Kirstine.

I Ingemanns ægteskab er der 2 børn: Kirsten Margrethe 1946 og Birgit 1951.

Ingemann overtog 1940 gården efter sin svigerfar, og den er bygget på jord fra ”Møgelgård” og ”Vandsiggård”. Areal er på 36 tdl.

.

Nuværende ejer: Allan Laustsen

Nørremarkvej nr. 14

Tidligere ejer: Stine og Marius Jensen, Murermester. og Elise og Jens Cristian Fredborg, Murermester.

Nuværende ejere:Fredborg A/S

Nørremarkvej nr. 15

Tidligere ejer: Gerda og Osvald Jensen (Trier) Osvald er født samme sted 1914. Osvald overtog gården efter sin far i 1937. Forældre Kristian Jensen og Mette Marie. Gerdas forældre er Sognefogded Jørgen Christensen Skov og Hustru Karen. Mette Marie og Kristian Jensen havde 8 børn foruden Osvald var der Marius Jensen som var murermester (Fredborg) Alfred, Jens Matin, Johannes, Christian, Mitte og en pige mere.Kristian Jensen gik også ud som spildemand.

Gerda og Osvald havde ingen livsarvinger.

Nuværende ejer Hans Fredborg udlejet til Tage Kyneb.

Nørremarkvej 17.

Nybygget hus.

Nørremarkvej nr. 17. "Godthåb".

Tidligere ejer: Ester og Carsten Lyngsø.

Nuværende ejer P. og J. Elitsgaard.

Stuehus og udbygninger er fjernet undtaget maskinehus, jorden er frasolgt.

Historik: Carsten Lyngsø er født 1923 søn af Kirstine og Anders Lyngsø gift 1952 med Ester Godthaab Jensen født 1929 datter af Mette og Ejnar Godthaab, Nr. Rind. C. L. overtog gården i 1958 fra sin svigerfar, Ejnar Godthaab, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje fra 1891. Areal 35,7 ha. Stuehuset er opført 1880 og moderniseret 1963. Desuden er der en arbejderbolig opført 1962 (den er frasolgt nu) hestestald og gerage opført 1880, lade 1909, kostald med 3 rækker 1931, 3 rækket svinestald 1964, maskinehus og værksted 1975.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk