2023 Generalforsamling blev afholdt den 15. november kl. 19:30 på Grøndalscentret. Antal deltagere 27

Bestyrelse pr. 15.11.2023.

Arkivleder Tlf. 4026 7043 Anton Christensen
Formand Anton Christensen 
Næstformand Laust Laustsen 
Kasserer Lone Lauritsen 
Sekretær Peter W Lund 
Arkivar  Jan Jydholm Christiansen
Revisor Erik Thorup 
Revisor Bjarne Gommesen
Bestyrelses Suppleant Kurt Johansen
Bestyrelses Suppleant Mads Andersen 

 

Niels Ove Studstrup

Afgår som fortmand efter 13 år i bestyrelsen.

Gaven overrækkes af kasserer Lone Lauritsen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk