Nye billeder er velkommen

"Porshuset" Sundstrupvej 10. Tolstrup Maskinstation

Matr. 10a

Omkring 1800 købte Niels Nielsen et stykke jord i Tolstrup på hartkorn 5 skp. 1 fjk. 2,5 alb. sikkert udstykket fra "Ulstrupgården", hvorpå han byggede "Porshuset". Niels Nielsen var søn af møller Niels Nielsen i "Nedermølle" og blev i 1797 gift med Anne Pedersdatter, i ægteskabet var der tre børn. Den ælste søn Niels overtog ejendommen efter faderens død 1826, han var i 1824 levet gift med Karen Christensdatter fra Tolstrup, deres søn Christen Nielsen fik skøde på ejendommen den 25 okt. 1860, men døde fire år senere kun 30 år gl. Enken Christiane Jensdatter, blev gift igen i 1868 med Jens Christensen (Skårup), og han fik da skøde på ejendommen, men solgte den igen allerede i 1870 til Niels Chr. Nielsen (en bror til Christiane Jensdatters første mand).

Nels Chr. Nielsen var gift med Ane Kristine Jensdatter, de afstod ejendommen til en søn Niels Nielsen i 1896, og skulle have aftægt i ejendommen. Niels Nielsen solgte i 1919 til Jens Lillethorup, og dermed kom ejendommen ud af den slægts eje.

1922 blev ejendommen købt af Christine Christiansen, som solgte den i 1925 til Niels Chr. Nielsen. Han solgte igen 1926 til Peder Pedersen.

Hans Christensen overtog ejendommen i 1944 og drev hovedsagelig maskinstation. Den 2. januar 1991 overtog sønnen Anton Christensen ejendommen sammen med sin kone Vibeke Møller. Anton har videreført og udbygget maskinstationen.

 

 En usædvanlig billedserie af "Porshuset" på 12 luftfoto fra 1947 til 2004

Porshuset 1947

Porshuset 1950

Porshuset 1952

Porshuset 1968

Porshuset 1976

Porshuset 1981

Porshuset 1984

Porshuset 1988

Porshuset 1992

Porshuset 2004

Løgstørvej 68/ tidl. nr 20 Sødervang

ca. 1959

Peder & Aase Nielsen

Søndervang 1990

Peter & Aase Nielsen

Løgstørvej 80

1950 Bertel Bech Nielsen

2010 Agrova v/Lars G & Line L Nielsen

Ørndrupgaard 1976 Sundstrupvej nr. 3

Ørndrupgaard 2010

2010 Ejer Niels Peter & Inger Vistisen

 

 

 

Matr. 3a Ågade 25 (Over Mølle)

År 2000 Ejnar Helge Ambrosius

Historien om Ulbjerg Over Mølle

(Uddrag fra "Vandmøller i Viborg Amt" skrevet af Kristian Vestergaard)

1461 Skøde på Uldbjerg Mølle til Sankt Hans Kloster i Viborg

1487 Adkomst af Erik Pedersen, Laastrup på Uldbjerg Mølle. Peder Eggeszens skøde på mølle med dam og damsbund i Uldbjerg, sønden for kirken. (Man kunne ikke aflæse datoen)

1610 Der hedder begge møller Uldbjerg Mølle Offue (Over)

1661 Jens Christensen. 1 mølle i Uldbjerg. Herligheden har tilhørt Kirstine Munk til Boller. (Rinds Herreds Krønnike)

1668 Fæster Christoffer Sørensen. Ejer hr. Christoffersen i Rind. Ejeren bruger 2 sider i tingbogen til at beskrive sine trængsler og hvad det vil koste at sætte møllen i ordentlig stand.

1755 Th. Thomesen Lund sælger møllen til velagtede Anders Jensen Lund, boende i Uldbjerg Over Mølle.

1761 Anders Jensen i Over Mølle ejer også Neder Mølle, som Niels Nielsen har i fæste.

1796 Skifte efter Anders Jensen.

1797 Enke Johanne Pedersdatter, skøder Over Mølle til sønnen Andreas Andersen Lund. Sønnen Hans har fået Neder Mølle.

1844 Ejer Anders Chr. Andersen

1849Aftægtsmand Andreas Andersen begraves, 76 år gammel

1940 Standser møllen, da man ikke mere kan skaffe materialer til vedligeholdelse.

1960 En ny omfartsvej bliver lagt igennem den gamle mølledam

 

  

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk