Strandvejen 2.

Strandvejen 3.

2015: Ole Ambrosius.

2017: Aase &  Bak-Bak Nielsen

Strandvejen 3.

Strandvejen 4.

2015: Kristian Knudsgaard.

Strandvejen 5.

2015: Verner Mørk.

Strandvejen 6a.

2015: Finn Jeppesen. Udlejningshus.

Strandvejen 6b.

2015: Finn Jeppesen. Udlejningshus.

Strandvejen 7.

2015: Bodil Kjøldhede.

Strandvejen 8.

2015:  Christian Farstrup. 

Strandvejen 9a.

2015: F.B.A. Holding A/S. Udlejet.

Strandvejen 10.

2015: M B Jespersen.

Strandvejen 11.

2015: Ketty og Finn Andersen.

Strandvejen 11.

Strandvejen 12.

Sundstrup Vandværk.

Strandvejen 13.

2015: A. Lisberg.

Strandvejen 14. Landejendom.

2015: Terkel Hessellund

Strandvejen 15.

2015: Rita og Fin Jeppesen.

Strandvejen 17.

2015: Alex Andreasen

Strandvejen 19.

2015: Jens Ove Svendsen.

Strandvejen 21.

2015: L R Haas.

Strandvejen 23.

2015: Susanne Merete Stisen og Carsten Stisen.

Strandvejen 25a.

2015: Jane Christensen.

 

Strandvejen 25b.

2015: Signe Kobberup Madsen.

Strandvejen 27-29-31

Sommerhuse

Strandvejen 33. "Fjordgården"

2015: C.Kruger - JOS Strand.

JS Service Jesper Ole Schougaard Strand.

Historik:Tidligere ejer Karl Kjeldgaard var født 1911 i Nr. Rind som søn af sognefoged Poul Kjeldgaard og hustru, var gift med Valborg Kjeldgaard datter af Villads Villadssen og hustru.

"Fjordgården er ca. 300 år gammel er genopført efter brand i 1886. Karl Kjeldgaard overtog gården i 1937 med et jordtilliggende på 87 tdr. land. Jorden er i dag frastykket.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk