Skinderupbro / Skindersbro

Skinderup bro er oprindelig en del af en gammel oldtidsvej der gav forbindelse fra Viborg til Himmerland og derfra til Ålborg

Umiddelbart synes det mærkeligt, men der skulle være vadesteder over de mange åer

der findes på strækningen

Har i sin tid været tingsted og galgehøj for Rinds Herred

 

Hvad er et herred? Et herred er Danmarks ældste administrative landskabsenhed, og var oprindelig et militærdistrikt, men den betydning blev afskaffet allerede i vikingetiden, derimod gik det over et område i administrativ og retslig henseende udenfor købstæderne, hvilket det fortsatte med indtil den nye retsplejelov blev indført i 1919

Det fungerer stadig som grundlag for underretskredse udenfor købstæderne, det var så en herredsfoged der fungerede som både dommer og politimester

 

Udover dette har herrederne siden reformationen fungeret som grundlag for landets inddeling af provstier

 

Det kunne, synes man lige så godt have heddet Skinderup eller Tostrup herred, grunden til det nu hedder Rinds herred er, at det tidligere har ligget i Nr. Rind.

Her i Skinderup har det været holdt herredsting indtil 1688, hvor man lagde herrederne sammen så det blev til Rinds – Gislum Herred.

Her på dette tingsted er mange tvistigheder og skæbner blevet afgjort, nogle til fordel andre til ulempe

 

Én var det i hvert fald til ulempe for, nemlig Karen Nielsdatter Ulbjerg, i daglig tale blot kaldet Karen Ulbjerg. I August 1619 blev Karen Ulbjerg nemlig dømt til at brændes på bålet på Galgehøjen, øst for Skindersbro, fordi hun bl.a. havde forhekset kreaturerne på Lynderupgård, man kunne ikke umiddelbart få hende til at tilstå, så hun måtte en tur omkring  Viborg , her havde man nemlig midlerne til genstridige personer. Karen Ulbjerg blev den sidst omtalt der er henrettet her.

 

Ud over at være tingsted var Skindersbro også et militært knudepunkt.

I 1625 havde Kristian den 4 fået Danmark rodet ind i 30årskrigen (1618-1648), det gik jo ikke så godt og i 1627 måtte den danske hær flygte op gennem Jylland, hvor de samtidig plyndrede og hærgede, forfulgt af tyskerne der ikke gav dem noget efter, hvad plyndring og hærgen angik I oktober 1627 nåede de kejserlige tropper så Viborg og befolkningen nord for Viborg havde hørt at Viborg var faldet i fjendens hænder, og  at de nu ufortrødent fortsatte nordpå. Man var også klar over de ville gå mod Skindersbro, så bønderne brød  broerne over Simested  Å ned i håb om tyskerne så ville trække østpå, så man enten kunne undgå kamp, eller i det mindste kunne få forråd og værdier af vejen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk