Vi mangler en hel del billeder fra Nr. Rind området.

Hvis nogen ligger inde med billeder eller kan hjælpe os med at knytte årstal til de viste billeder vil det være os en stor hjælp.

Kærbyvej 60 Nr. Rind ca. 1944. "Blusbakkegård"

Historik:Laust Nielsen er født i Lynderup 1902. Laust Nielsen er gift med Maren Kirstine Esbesen, født 1903. I ægteskabet er der 10 børn: Jens Mathias 1925, Erik Emanuel 1928, Lilly 1930, Manfred 1931, Kaj 1933, Jytte 1935, Tage 1939,Ida 1940, Hans Gert 1947, Hanne 1950. Laust købte gården i 1928. Areal 28 tdl.

Kaj Nielsen overtog gården efter sine forældre omkring 1960.Der er siden blevet bygget nyt stuehus af Kaj Nielsen .Kaj omkom ved en traktorulykke.

Der har været skiftende ejere: Grethe og Ejner Jørgensen - Grethe og Kaj Alrøe - og sidste skud på stammen er Ester Bjerregaard og Iulian Brezuleanu.

Nørremarksvej 11, Kjelddalsgaard ca. 1924

Fr.v. Karl Kjeldgaard, Ane Kirstine, Trine, Kresten

Kjelddalsgaard ca. 1938

Årstal ukendt

Årstal ukendt

Nørrerisvej 3. Årstal ukendt

Nørrerivejvej 3.

Erling Nygaard Christensen

Nørrerisvej 3

Nørrerisvej 3

Nørremarksvej 2 ca. 1954

Nørremarkvej 12.”Nørrevang”

Svend Karl Møller Kjeldgård er født samme sted 1924. Forældre: Bertha Kirstine og Chresten Poulsen Kjeldgaard, ”Nørrevang” Bedsteforældre: Karl Poulsen Kjeldgaard født i Nr. Rind og Ane Kirstine født i Låstrup. Karl Møller Kjeldgaard overtog gården 1950 efter sine forældre. Karl Møller var ugift. Karl Møllers far døde 1925, og hans hustru drev gården videre ved fremmed hjælp. Der er 38 tdl. til gården. Karls mor stammer også fra Kjeldgaard slægten.

5 generationer på ”Dalskærgaard” Sundvej 73.

 

1.Anders Chr. Christensen (tilnavn Kjeldgaard) og hans kone Birthe Nielsen. Gården blev opført i 1864, deres initialer står på gavlen af stuehuset. Senere afstod han gården til sønnen Chr. Andersen Kjeldgaard, og byggede Købmandsforretning og Kro i ”Kjeldgårdsminde”

2. Chr. Andersen han kone hed Ane Katrine Christensen Skov og stammede fra Sundstrup. De havde 8 børn: Kristen Bruse, Kristiane, Birthe, Otto, Kirstine, Karen Marie, Anders Christian og Niels.

3. Niels Kjeldgaard overtog sin fødegård i 1919 som tredje generation med jordtilliggende på 75 tdl. Der var 4. børn: Lavrids, Christen Kjeld og Ane Katrine. De 2 brødre Bruse Kjeldgaard og Otto Kjeldgaard fik hver en parcel, som blev udstykket fra ”Dalskærgård” på 32 tdl. Den fjerde bror over tog Købmandsforretningen lige over for.

4. Kjeld Kjeldgaard og hans bror Christen overtog gården efter faderens død, senere overtog Kjeld gården alene sammen med Inga født Bech i ca. 1957. De har 4 børn. Niels, Bjarne, John og Martin. Kjeld solgte de meste af jorden til ”Lynderupgård” på nær 5 tdl. hvor der er en mergelgrav.

5. John Kjeldgård overtog sit fødehjem i 2015 og er ved at restaurer stuehuset fra ende til andet.

 

Kærbyvej 17 ”Gamborg”

Historik: Magnus Mogensen er født i Nr. Rind 1916. Forældre Mogens Mogensen og Kirsten Marie. Bedsteforældre Thomas Mogensen og Anna Marie Magnus er gift med Anna Pouline Kjeldgaard født 1920, hendes forældre er Otto Andersen Kjeldgaard og Vilhelmine. Bedsteforældre Anna Katrine og Kresten A. Kjeldgaard.

I Magnus Mogensens ægteskab er der2 børn: Mogens og Otto.

Magnus overtog gården i 1947 efter sin far. Gården har været i slægtens eje i 200 år, var tidligere Fæstegård under ”Lynderupgård”. 1898 overtog Magnus far gården efter sin far. Areal 30 tdl.

 

Nørmarkvej 13. ”Ærlygård”.

Historik: Ingemann Jensen er født i Ørslevkloster 1915, forældre forpagter Viggo Peder Jensen, Hejlskov Præstegård og hustru Frederikke. Bedsteforældre: Stenhugger Lars Peder Jensen og Marie.

Ingemann er gift med Anna Kirstine Pedersen, født på ”Ærlygård” hendes forældre Karl Pedersen og hustru Thomasine. Bedsteforældre Morten Thomsen og Dorthe Kirstine.

I Ingemanns ægteskab er der 2 børn: Kirsten Margrethe 1946 og Birgit 1951.

Ingemann overtog 1940 gården efter sin svigerfar, og den er bygget på jord fra ”Møgelgård” og ”Vandsiggård”. Areal er på 36 tdl.

Sundvej 49. ”Vandsiggård”.

Aage Julius Nielsen er født i Skals 1905. Forældre Niels Peter Nielsen og Ane Marie, ”Vandsiggård” Bedsteforældre Tømre Niels Nielsen og Ane Marie. Aage Nielsen er gift med Lydia Elisabet Schultz født i Køng 1904.

I Aage Nielsens ægteskab er der 6 børn: Inge 1934, Alfred 1938, Anton 1942, Svend og Hans 1946 og Poul 1948.

Aage Nielsen overtog gården i 1934 efter sin far. Gården var tidligere fæste under ”Lynderupgård”. Arealet er på 77 tdl. Gården har tilhørt slægten i flere generationer.

Skovvej 2. ”Bækagergård”.

Jørgen Jørgensen er født på gården i 1920, forældre Karen Marie og Jens Chr. Jørgensen. Jørgen Jørgensen er gift med Marie Støttrup Skov født i Borup 1925, forældre Katrine og Peter Skov. Marie og Jørgen havde en datter Doris.

Jørgen Jørgensens far begyndte her 1917 og afstod gården 1946 til sine 2 sønner Axel og Jørgen som sammen drev den sammen til 1951, da de begge blev gift og fik hver sit. Arealet er på 115 tdl. Jørgen har bygget nye stalde og et nyt stuehus. Der drives stor kartoffelavl, idet der alm. Sættes kartofler på 16-18 tdl.

Niels Kjeldsen overtog gårde og lavede produktion af grise. Siden er der etableret et stort bioanlæg der leverer gas til Skals By.

Kærbyvej 32.

Ejer: Elkontakten v/Bent Grøn Andersen.

Skovvej 44:
Ejer: Gettemann

 

Norholtvej 4

Nuværende ejer: Anders Mølgaard

Boelsmand Laust Kristian Sørensen gift med Otilie Knudsen. Kristian Sørensen (også kaldt Vejlhus)  købte i 1909 et arial på 25 td.l. med lyng og byggede her en vinkel-bygning. I mange år har han kørt mælk til Låstrup Mejeri, fragtkørelse for købmanden, amtet samt Ulbjerg-Lynderup Kommune. De solgte gården og købte hus i Viborg. Knud Mølgaard overtog gården (årstal ?) Knud byggede nye staldbygninger og nyt Stuehus.  

Matr. 5a Kærbyvej 26

År ?. Anna og Erik Emanuel Nielsen Erik overtog gården efter sin svigerfar Karl Mogensen.

År 2013 Kiri Elkær og Allan Hermansen, de overtog gården efter Erik Nielsen, jorden er fra solgt på nær en lille parcel.Med til historien hører at jorden er sammenlagt med den oprindelige deling mellem de 2 brødre.

Historik: Karl Mogensen født 1883. forældre Kirsten og Jørgen Mogensen, gården har været i familiens eje i flere generationer. K.M.var gift 2 gange, 1. ægteskab var med Mariane Jensen, der var 4 børn: Johannes, Magda, Maria og Kirsten. 2. ægteskab er K.M. gift med Olga Johanne Kjøldhede, i dette ægteskab var der 5 børn: Grethe, Ejner og Anna (tvillinger), Eva, Tage.

Karl Mogensen og hans broder Kristian overtog gården efter deres forældre, men delte den op i 2 parceller. Gården var oprindelig på 150 tdl. Gården er nu på 36 tdl. Bygningerne var meget forfaldne, så disse har K. M. opbygget i 1916.

K. M. har været medlem af Låstrup Sogneråd og været medlem af menighedsrådet

 

"Kristiansminde". Løgstørvej.

Christian Mogensen er født i Låstrup Sogn i 1881, forældre er Jørgen Mogensen og hustru Kirsten. Bedsteforældre: Mogens Thomsen og Ane Marie. I Christian Mogensens ægteskab var der 13 børn: Kirstine født 1910 – Signe født 1913 – Henry født 1914 – Thomas født 1915 – Alfred født 1916 – Olav født 1918 – Anna født 1919 – Dagmar født 1921 – Emma født 1923 – Jens Kristian født 1924 – Elisabeth født 1926 – Marie født 1927 – Signe født 1929 – Thorvald født 1930.

Chr. Mogensen har bygger gården her i 1910 på en parcel fra fødegården ( Kærbyvej 26) Areal 32 tdl.

 

Nørremarksvej 17. Årstal ukendt

Nørremarksvej 17 "Godthaab" ca. 1981

Carsten Lyngsøe

Nørremarksvej 17. 2017

Carsten sogte Gården til "Risgården" som solgte bygninger + et lillestykke jord fra, og det er overtaget af Marianne Christensen og Martin Hoch Andersen. Alle bygningerne er nedbrudt på nær laden som ses bag på billede nr 2. Der er bygget et nyt stuehus på grunden ca. 2015.

Søndervej 2 "Birkely" 1993

Præstevejen 13. 

Tømre Matrias Nielsen byggede "Nørreballegård" i årene 1885-1890. D.v.s. han flyttede en gård, der lå 500 m. fra dens nuværende beliggenhed. Mathias Nielsen deltog i krigen 1864.

Mathias Nielsen (Tømre) født 1834 og død 1912. Gift med Ane Kirstine Jensdatter født 1830 død 1923.De havde 4 børn : Ane Kathrine, Jens Christian, Jens og Karen Marie Nielsine.

Jens Nielsen (Mathisen) overtog gården i 1899, han blev gift med Maren Laustsen Sloth. De havde 5 børn: Ane Kathrine Kirstine, Mathias, Laust, Alfred Christian og Christen Sloth.

Christen Sloth overtog "Nørballegård" i 1938, han blev gift med Dagny Sørensen. De havde 4 børn: Børge Sloth, Karen Elisabeth, Inge Margrethe og Ivan Sloth. Christen Sloth døde i 1990 og Dagny døde i 2004. Dagny solgte "Nørreballegård" i 1991 til Hanne og Kai Christensen og flyttede til Skals. Gården er senere vidresolgt til Solvej og Gunnar Forum.

Præstevej 17

Nuværende ejerere: Solvej og Gunnar Forum. Udlejet

Hestorik:Otto Kjeldgaard er født i Nr. Rind 1889, gift med Velhelmine Nielsen født 1883, de havde 2 børn: Anna og Astrid. O.K. købte jorden på 32 td.l., som er udstykket fra "Dalskærgård" i Nr. Rind. De byggede gården op fra grunden. Da O.K. gik på pension solgte han gården til Kristian Kristensen, som byggede ny kostald. Efter nogen år solgte han gården til Ove Christensen og Inge Marie, de havde 2 børn, Bjarne og Britta. O.C. købte jord til så areslet kom op på 51 ha. - Stuehuset er opført 1920 og er siden gennemrestaureret, Kostald er opført 1964, maskinehus 1976 og svinehus og lade 1981..

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk