Vi mangler en hel del billeder fra Nr. Rind området.

Hvis nogen ligger inde med billeder eller kan hjælpe os med at knytte årstal til de viste billeder vil det være os en stor hjælp.

Nørremarksvej 11, Kjelddalsgaard ca. 1924

Fr.v. Karl Kjeldgaard, Ane Kirstine, Trine, Kresten

Kjelddalsgaard ca. 1938

Årstal ukendt

Årstal ukendt

Nørrerisvej 3. Årstal ukendt

Nørrerivejvej 3.

Erling Nygaard Christensen

Nørrerisvej 3

Nørrerisvej 3

Nørremarksvej 2 ca. 1954

Nuværende Ejer Anders Mølgaard

Norholtvej 4

Boelsmand Laust Kristian Sørensen gift med Otilie Knudsen. Kristian Sørensen (også kaldt Vejlhus)  købte i 1909 et arial på 25 td.l. med lyng og byggede her en vinkel-bygning. I mange år har han kørt mælk til Låstrup Mejeri, fragtkørelse for købmanden, amtet samt Ulbjerg-Lynderup Kommune. De solgte gården og købte hus i Viborg. Knud Mølgaard overtog gården (årstal ?) Knud byggede nye staldbygninger og nyt Stuehus.  

Nørremarksvej 17. Årstal ukendt

Nørremarksvej 17 "Godthaab" ca. 1981

Carsten Lyngsøe

Nørremarksvej 17. 2017

Carsten sogte Gården til "Risgården" som solgte bygninger + et lillestykke jord fra, og det er overtaget af Marianne Christensen og Martin Hoch Andersen. Alle bygningerne er nedbrudt på nær laden som ses bag på billede nr 2. Der er bygget et nyt stuehus på grunden ca. 2015.

Søndervej 2 "Birkely" 1993

Præstevejen 13. 

Tømre Matrias Nielsen byggede "Nørreballegård" i årene 1885-1890. D.v.s. han flyttede en gård, der lå 500 m. fra dens nuværende beliggenhed. Mathias Nielsen deltog i krigen 1864.

Mathias Nielsen (Tømre) født 1834 og død 1912. Gift med Ane Kirstine Jensdatter født 1830 død 1923.De havde 4 børn : Ane Kathrine, Jens Christian, Jens og Karen Marie Nielsine.

Jens Nielsen (Mathisen) overtog gården i 1899, han blev gift med Maren Laustsen Sloth. De havde 5 børn: Ane Kathrine Kirstine, Mathias, Laust, Alfred Christian og Christen Sloth.

Christen Sloth overtog "Nørballegård" i 1938, han blev gift med Dagny Sørensen. De havde 4 børn: Børge Sloth, Karen Elisabeth, Inge Margrethe og Ivan Sloth. Christen Sloth døde i 1990 og Dagny døde i 2004. Dagny solgte "Nørreballegård" i 1991 til Hanne og Kai Christensen og flyttede til Skals. Gården er senere vidresolgt til Solvej og Gunnar Forum.

Præstevej 17

Nuværende ejerere: Solvej og Gunnar Forum. Udlejet

Hestorik:Otto Kjeldgaard er født i Nr. Rind 1889, gift med Velhelmine Nielsen født 1883, de havde 2 børn: Anna og Astrid. O.K. købte jorden på 32 td.l., som er udstykket fra "Dalskærgård" i Nr. Rind. De byggede gården op fra grunden. Da O.K. gik på pension solgte han gården til Kristian Kristensen, som byggede ny kostald. Efter nogen år solgte han gården til Ove Christensen og Inge Marie, de havde 2 børn, Bjarne og Britta. O.C. købte jord til så areslet kom op på 51 ha. - Stuehuset er opført 1920 og er siden gennemrestaureret, Kostald er opført 1964, maskinehus 1976 og svinehus og lade 1981..

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk