Sundvej nr. 43

Forrige ejer: Nelly og Gotfred Kristiansen

Nuværende ejer: Ole Jansen, Jydsk Gardin vask.

Sundvej nr. 45

Nuværende ejer: L.M. Eriksen,

Tidligere ejer. Sonja og J.M. Christensen.

Sundvej nr. 47. "Grandgården".

Ejer: Conni og Børge Nørris. De har en søn, Thomas.

Historik:Tidligere ejer: Arnold Nørris født 1911 gift med Mariane Stigsen født 1920. I ægteskabet er der 3 børn: Rita, Børge og Eva. -  Arnold overtog gården efter  sin mor Kirstine, i handlen i 1940 indgik bytning af ejendommen som Arnold ejede i Kærby ( Nuværende Kærbyvej 11) og som hans bror Oluf overtog, Hans mor Kirstine flyttede med ham og passede hus for ham, han var ugift. Senere fik hun bygget et lille hus i Nr. Rind, (Nuværende Sundvej 61) den blev kaldt "Weekenhytten" for hun boede ikke der så tit.- Arnolds far opførte stuehuset i 1931, Stalden og laden er opført af Arnold omkring 1961. Arealet var på 40 td.l, Børge har senere købt mere jord fra naboejendommen.

Sundvej 49. "Vandsiggård".

Historik: Aage Julius Nielsen født 1905 gift med Ludia Marie Elisabet Schultz født 1904. I ægteskabet var de 6 børn: Inger , Alfred, Anton, Svend og Hans (tvillinger) og Poul. Aage Nielsen overtog gården efter sin far i 1934. Gården var tidligere fæste under Lynderupgård. Areal er 77 td.l. Alfred Nielsen overtog gården efter sin far i 1986. - Udbygningerne brændte i 1995, der er opført nye udbygninger.

Jorden er overtaget af Lynderupgård og bygningerne + et lille areal er solgt fra. De nye ejere Inga Jessen m.f. har bygget nyt stuehus. 

Sundvej 51. "Bloksminde"

Tidligere ejer Valdemar Norden gift med Arnhild de havde en søn, Kaj Norden.Gården er et såkaldt statshusmandssted opført af Valdemar, jorden er udstykket fra Sundvej 96, som er Valdemars fødehjem, og som hans bror Jens Norden overtog.

Nuværende ejer: Nr. Rind Maskinestation ved Tage Sloth.

Sundvej 53.

Tidligere ejer Kaj Norden gift med Birgit. Kaj opførte huset i 1960.

Nuværende ejer: Inge og Bent Frandsen, som har givet huset en gennemgribende restaurering.

Sundvej 55.

Historik: Marinus Madsen er født i Nr. Rind 1901. Forældre Maren og Anton Madsen. Marinus overtog gården 1935 efter sin far. Anton Madsen som var ejer af en anden gård i Nr. Rind (Kærbyvej 62) og udstykkede så 1911 denne gård fra den første vest for byen og her blev bygget i 1911. Areal i alt 36 tdl.

Marinus Madsen var ugift, men havde en søstersøn, der også blev kaldt Anton Madsen, som hjælp på gården.

Tidligere Hilda og Thorvald Jensen.

Nuværende Poul Witterling.

 

Sundvej 59.

Tidligere fra ca. 1960 Anna og Ejner Kjeldgaard.

2000 Ivan Moritsen

2015 renoveret og udlejet

Sundvej 61.

Mikael Hansen.

Sundvej 63.

Klavs Bønlykke.

Tidligere ejere Alvilda og Frode Rasmussen, byggede huset.

Karl Jakobsen.

Benny Sloth.

 

 

 

Sundvej 65.

Nuværende ejer Liselotte Stilling.

Historik: I 1930 flyttede Mette og Niels Hansen ind i et nybygget hus. I 1940 blev Mette Hansen enke, en søn Niels Peter Hansen flyttede ind og hjalp hende med det daglige. Niels Peter arbejde på Lynderupgård, men kom hjem hver dag. Mette blev 100 år, der efter overtog Niels Peter huset. Efter Niels Peters død over tog en søstersøn, Niels Møller, huset.

Sundvej 67.

Nuværende ejer Jens Glud. Ubeboet.

Tidligere ejere : Karl Hansen -

2000 Ulla Kelp.

Historik: I 1930 overtog Frida og Carl Hansen gården efter sin far Niels Hansen. Mette og Niels Hansen flyttede ind i et nybygget hus ved siden (nuværende Sundvej 65.)

Sundvej 69.

Tidligere ejer Inga og Niels Thøgersen, bygget huset.

Nuværende ejer:

Sundvej 71.

Nuværende ejer : Peter Haagen.

Tidligere Murermester Niels Foldbjerg.

Frisør Valborg Thøgersen.

 

Sundvej 73. "Dalskærgaard".

År 2015. John Kjeldgaard overtaget ejendommen og har renoveret den.

Nuværende ejere: Inga og Kjeld Kjeldgaard.

Historik:Kjelds far Niels Andersen Kjeldgaard overtog i 1919 som tredie generation sin fødegård "Dalskjærgård" med et jordtilliggend på 75 td.l. Gården er, som det ses på gavlen, er opført i 1864 af Anders Chr. Christensen og hans kone Birthe Nielsen hvilket ses af initialerne på gavlen af stuehuset. Senere afstod de gården til sønnen Chr. Andersen Kjeldgaard, og byggede Købmandsforretning og Kro i Kjeldgaardsminde.Hans kone hed Ane Kartine Christensen Skov, stammer fra Sundstrup.På et gammelt foto fra ca. 1888, sidder bl.a. lærerinde Mette Katrine Rasmussen fra Nim, som holdt skole i en stue i Købmandsforretningen, der lå overfor, hun blev senere gift med P.J. Ambrosius, den daværende købmand.

Sundvej 86.

Huset er blevet bygget af Sigrid Jessen omkring 2000.

Nuværende ejere  Marie og Henrik Lauritsen overtog det efter Sigrid Jessen. De har 3 børn.

Sundvej 88.

Huset er bygget af Frida Nielsen år ?

Nuværense ejere overtog det efter Frida Nielsen. Anni og Per Sloth, de har foretaget en gennemgribende moderniserin og tilbygning. de har 3 børn: Janik, Lisette og Tobias.

Sundvej 90.

Huset er bygget af Børge Nørris år ?

Nuværende ejer er Jane Nørris der byttede gården Sundvej 47 med sin søn Børge Nørris.

Sundvej 92.

Anders Christian Christenseb Stigsen i daglig tale kaldt AC født 1895 i Vorde, gift med Mette Marie Jensen født i Lynderup 1894. De havde 5 piger: Gerda, Gudrun, Jane, Mie og Mette. AC købte gården i 1917 af Boelsmand Christian Andersen Gamborg. Gården er bygget op af flere omgange, Stuehuset i 1929, de øvrige i 1941 og 1952. Areal 20 td.l. Da de flyttede på plejehjem i Ulbjerg blev gården solgt til Anker Christensen, jorden er frasolgt på nær det omkring Bygningerne.

Nuværende ejer er Flemming Nielsen.

Sundvej 94.

Ejer: Kim Haun, overtog gården efter Gunnar Forum, som overtog gården efter Jørgen Jørgensen, jorden er udstykket fra.

Historik: Jørgen Jørgensen er født i sognet 1903. Jørgen var ugift, men havde en søster, som var blevet enke, Mathilde, til at hjælpe til både inde og ude.- Jørgen overtog gården, først som bestyrer, efter sin far og mor i 1936. Søren Jørgensen, købte den i 1900. Han døde i 1936. Arealet er på 21 td.l. Bygningerne er opført efter brand i 1940, stuehuset er fra 1913.

Sundvej 96. "Kjærshalegård".

1989. Solvej og Gunner Forum. Overtog gården efter Karl Jakobsen.

Historik: Karl Jakobsen født 1933 gift med Eva Christensen født 1943. Parret har børnene: Jacob, Birte, Gert, Anne, Tom, og Jan. - K.J. overtog gården 1965 fra Jens Norden Nr. Rind (der har været forskellige ejere ind imellem bl.a. en "gårdslagter")- Areal 36 ha. - Stuehuset er opført 1979, lade 1920 og ombygget i 1979, kostald opført 1974 og fouragehal i 1982.Gården drives sammen med "Egelund" Nordholtvej 7.

Tidligere ejer: Maria og Jens Norden, som overtog gården efter sin far.

Sundvej 98. "Møgelgård".

Ejer: L.J.B. og Jan Andersen, som overtog gården efter Karen og Ole Riis. Jorden er blevet solgt fra. Ole Riis overtog gården efter Jakob Jessen Nielsen.

Historik: Jakob Jessen Nielsen, i daglig tale blev kaldt Jessen, er født i Låstrup 1889. I 1909 gift med Marie Nielsen Støttrup født i Nr. Rind i 1884. I ægteskabet havde de 4 børn: Gerda Marie, Karl Hilmar, Jens Villy og Kristian Henry. - Jessen købte gården af sin kones broder i 1909. Gården var på 32 ha. Bygningerne er opført af flere gange på jord som er udstykket fra Lynderupgård som Fæstegård. På marken findes en gammel kæmpehøj, der kaldes Møgelhøj, hvorfra gården har fået sit navn, denne høj er fredet. - I 55 år drev ægteparret gården indtil Jessen i 1964 mistede sin hustru, derefter bosatte han sig i et lille hus, Kirkevej 1, som blev kaldt "skuespillerhuset" efter Henry Jessen. - Jessens oldefar stammede fra Slesvig-Holsten, hvor han var landmand og kromand, og han udvandrede i sine ældre år til Danmark, hvor han forsatte som kromand. Hans søn, Jessens bedstefar, drev en gammel hedegård, og Jessens far, Karl Nielsen, var ligeledes landmand og fragtmand. Han bosatte sig i Låstrup og her fødtes Jessen i 1889.

Sundvej 100.

Den første købmandsforretning i Nr. Rind ca. 1870, var ejet af en F. Eriksen, først 1896 kom den i Kjeldgaard familiens eje. Inden Kjeldgaard overtog var den også i ejet af den kendte Ambrosius slægt ved J.P.. Ambrosius, hvis kone havde skolestue i den ene ende af huset.

Nr. Rind Købmandsbutik var et gammelt familieforetagende, der var gået i arv fra far til søn. Det er jo nok et typisk eksempel på de små landsbyers forfald, fra at være en god forretning, så ebber det langsom ud. 

Den sidste Kjeldgaard købmand A. C. Kjeldgaard, udlejede sin forretning i 1992, og flyttede senere til Skals. Forretningen blev udlejet til Købmand Ivan Skals fra Aalestrup. Ivan havde forretningen i et års tid, han begyndte at handle med brød, og så måtte brødudsalget ved Elly Lavritsen dreje nøglen om.

En kort overgang blev forretningen drevet af et købmandspar fra Skive, Dagny og Jens Simonsen. I 1988 blev forretningen købt af Torben Golke fra Skals, der startede en cykelforretning, motorsave o.l., men det gik kun et års tid. I dag ejes stedet af Morten Kalvehave. Morten samler på gamle møbler sammen med alt andet han foretager sig. En kort periode havde Etly også en frisørsalon der, men er fraflyttet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk