Foreningens Historie
(I korte træk)

Lokalhistorisk Forening for Ulbjerg – Lynderup Sogne blev dannet ved en generalforsamling d.28.11.1978, og startede med 17 medlemmer.
Den første bestyrelse bestod af Frovin Sieg , Ulbjerg, Herluf Winther, Ulbjerg, Holger Frederiksen, Gørup, Anna Mogensen, Nr. Rind, Carsten Lyngsø, Nr. Rind. Til Suppleanter valgtes Tove Nielsen og smedemester Gunnar Nielsen.
Den nyvalgte bestyrelse trak omgående i arbejdstøjet og gik i gang med at arangere en udstilling i Ulbjerg Forsamlingshus. Her var det ikke blot en udstilling med papirer og billeder, men også med forskellige genstande af gammel oprindelse. Udstillingen blev en vældig succes, over 600 mennesker besøgte udstillingen der varede 2 dage.

Som årene gik arrangerede vi flere udstillinger, udflugter, foredrag og filmaftener.

Vort store problem var plads, og vi må sige at vores arkiv i de første mange år levede en omskiftelig tilværelse. Vi kunne ikke få kommunalt tilskud til lokaler, og havde derfor arkivalierne forskellige steder i privat regi, indtil vi i december 1986 fik stillet plads til rådighed i en tidligere lærerbolig ved Ulbjerg skole. Dog skulle vi dele pladsen med den lokale ungdomsklub, det var ikke det optimale, men dog bedre end skulle flytte skabe og kasser i en uendelighed. Også her holdt vi udstilling bl.a. ” Køkkenet gennem tiderne”, og som avisen skrev ” fra jernkomfur til mikroovn”. Det var utroligt hvad der lå af gamle køkkenting rundt om.
I 1991 skete der så pludselig noget, det tidligere plejehjem ”Grøndalsbo” i Ulbjerg blev nedlagt, og Møldrup Kommune stillede huset til rådighed for Bibliotek, Pensionister, og Lokalhistorisk arkiv.
Nu troede vi endelig at vi havde plads nok, men i 2000 måtte vi udvide med bibliotekets kontor, som blev omdannet til teknikrum.
I 2008 var vi så heldige at blive bevilget større lokaleforhold.

I 1998 havde vi 20 års jubilæum som vi fejrede på behørig vis. Det samme gentog vi ved 25 års jubilæet, og nu har vi så rundet de 30 år.

I forbindelse med 25 års jubilæet udgav vi et jubilæumshæfte om udviklingen i sognene igennem de 25 år (der er enkelte eksemplarer endnu).

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk