Tidligere Skovgaardsvej 1. Nu nedrevet for at give plads for parcelhuse

Skovgårdsvej 1 A-B-C

År 2000 Lette Kollektive Boliger

Skovgårdsvej 1 D - E

År 2000 Lette Kollektive Boliger

Skovgårdsvej 2

År 2000 Poul Kjeldgaard Henriksen     Nuværende ejer er Inger Lise Henriksen

Skovgårdsvej 3

År 2000 Peter Henrik Ø Nielsen     Nuværende ejer er Peter Henneberg

Skovgårdsvej 5

År 2000 Lene Rousing Vendelboe    Nuværende ejer er Jytte Straaby Hansen

Skovgårdsvej 8

Indkørsel ændret i 2013 og adresseændring til Borgergade 41

Lars Sjømann

Skovgaardsvej 9, 1953

Inde på bakken lå en nybygget præstegård, og her boede Forpagter Niels Hansen og hans kone Olga med pigerne, som kom til, Karen, Birgit og Anette. Det må jo ha’ været jord som hørte til kirken, senere blev jorden fra Marie og Svend Ulbjerg’s gård inde ved byen købt til præstegården, Svend’s gård blev nedlagt og de flyttede fra byen, der ligger i dag ældreboliger på stedet. Forpagtergården er senere solgt til en gårdejer fra Fjelsø, og stuehuset har været lejet ud til forskellige familier. Ejer er Jens Andersen.

 År 2020 ejer Søren Larsen

Skovgårdsvej 9

Inde på bakken lå en nybygget præstegård, og her boede Forpagter Niels Hansen og hans kone Olga med pigerne, som kom til, Karen, Birgit og Anette.

Det må jo ha’ været jord som hørte til kirken, senere blev jorden fra Marie og Svend Ulbjerg’s gård inde ved byen købt til præstegården, Svend’s gård blev nedlagt og de flyttede fra byen, der ligger i dag ældreboliger på stedet

Forpagtergården er senere solgt til en gårdejer fra Fjelsø, og stuehuset har været lejet ud til forskellige familier.    Nuværende ejer er Jens Andersen            År 2020 nuværende ejer Søren Larsen

Skovgaardsvej 9, 1990

Skovgaardsvej 10, 1948

Her boede Stence og Kr. Østergård, sammen med sønnen Henry og hans kone Karen. De havde børnene Stinne, Margit, Frede og Lis. Stence og Kr. Østergård flyttede til Ulbjerg i 1950. Stence døde i 1963, og Kr. Østergård i 1966, han boede på Plejehjemmet efter Stence’s død. 2023 ejer er Conni Døes Larsen 

Skovgaardsvej 10, 1990

Skovgårdsvej 11

Længere fremme oppe i skoven, gik vejen fra ned til ” Vasegården” her residerede Marinus Skovbøl og hans Husbestyrerinde Nanna Nørgård, dem så vi ikke så tit, men jeg kan mindes Nanna’s bryggersbord, her kunne der ikke sættes flere ting, hver plet var benyttet.

Marinus kom galt af sted under aflivning af en hest, han ville ikke gå ud og blev ramt af kuglen da den ramte et eller andet og slog tilbage. Derefter solgte han til Tove og Henning Grove, som bruger gården som fritidsbolig, de havde krondyr i indhegning i mange år. Og Marinus flyttede sammen med Nanna til Ulbjerg.

Marinus døde i 1981 og Nanna i 1998( hun blev 101år )  Nuværende ejer er Janne Andersen

Skovgårdsvej 12

Videre op om svinget til næste ejendom, her boede Inger og Carl Andreasen med drengene Tage og Poul, som var på alder med mig, vi kom senere til at gå i samme klasse. Tage et par år ældre men også en god legekammerat. Desuden havde de Gudrun, Esther og Kjeld som var ældre.

Jeg kan huske at Inger og Karl høstede med le, Karl slog kornet og Inger kom bagefter og bandt kornet i neg, negene blev sat i sæt, så de kunne tørre før de var klar til at blive kørt ind i laden, og tærsket i løbet af vinteren.

Efter nogle år solgte Inger og Carl til Niels Ulbjerg, han var ungkarl, og vi tøser havde meget sjov af at hjælpe ham lidt med rengøringen, når øllebrød gryden stod i blød i kjeltruget var det på høje tid at prøve at få den gjort ren, der var næsten ikke hul i gryden, den blev jo sat på lavt blus, når han gik ud om morgenen, så køkkenet var nærmest stænkpudset, men sjovt var det. Han byggede nyt udhus og vi sad på spærene og sang slagersange fra ”Tempo”, det kunne Niels godt lide.Niels solgte ejendommen til Grethe og Orla Riis, de fik børnene Torben og Jane, som vores unger legede rigtig meget med, det var nogle år med liv og glade dage på Vestermarken.    Nuværende ejer er Kirsten Reeckmann Thomsen og Anders Bødskov

Skovgaardsvej 12, 1948

Her boede Inger og Carl Andreasen med drengene Tage og Poul. Desuden havde de Gudrun, Esther og Kjeld som var ældre. Efter nogle år solgte Inger og Carl til Niels Ulbjerg, han var ungkarl. Han byggede nyt udhus. Niels solgte ejendommen til Grethe og Orla Riis, de fik børnene Torben og Jane. Nuværende ejer er Kirsten Reeckmann Thomsen og Anders Bødskov

Skovgaardsvej 12, 1990

Skovgårdsvej 13

 

Så kom vi til Grethe og Anders Ambrosius, et par dygtige mennesker som kunne mange ting. De fik 5 drenge Børge, Gunner, Bent, Erik, Ejner og til sidst kom Kirsten. Anders døde pludselig i 1989, Grethe solgte til Dorthe Fogh og Christian Thygesen, og byggede nyt hus på Bakken i Ulbjerg, Grethe døde i 2009.

Dorthe og Christian fik datteren Signild, efter nogle år flyttede Dorthe til Viborg, men har senere fået lejlighed på Bakken i Ulbjerg, ikke så langt fra Grethe’s hus.Christian bor stadig på ejendommen.

Skovgårdsvej 14

Ved næste sving drejede vi så ind til højre, her skulle vi så bo og det var spændende.

Før vi flyttede derud havde Mette og Niels Møller boet der, de var bare flyttet til Ulbjerg, så dem kom vi også til at kende.

I 1951 fik vi lillebror Peter, han var/er en sød dreng.

Til jul som jeg skulle konfirmeres om foråret, ”byttede” far og mor med Karen og Jens Skytte, de overtog ejendommen og far deres lillebil forretning inde i Ulbjerg.

Karen og Jens havde børnene Jens Christian, Børge, Else og Inga.

Senere overtog Tove og Per Nørhaven, de solgte til Annette Mindegaard og Bjarne Gommesen, som fik pigerne Kirstine, Helene og Nikoline, de bor stadigvæk på   ejendommen. 

Skovgaardsvej 15

"Store Skovgaard" 

Som navnet antyder, har der været skov om eller ved gården,hvilket også fremgår af gamle dokumenter. I et af disse omtales i 1404 "Hr. Waterborg til Skove" Skove arvede af Ytti Nielsen til Laastrup. I 1495 solgte Jens og Anders Nielsen i Overgaard (Hvalpsund) til Sct. Hans Kloster i Viborg. Desværre er skovene forsvundet. Engang, fortæller Herredsfoged Kristen Sørensen Testrup i sin "Rinds Herreds Krønike", fandtes der et skovbælte langs Louns Bredning fra Hvalpsund til Virksund så tæt, at et Egern kunne springe fra træ til træ den lange strækning uden at behøve at hoppe ned på jorden.

Onsdag den 24 april 1946 holdt fhv. ejer af "Store Skovgaard" Martin Mortensen og Hustru Marie f. Skaarup Guldbryllup

Gæster ved Guldbrylluppet fra venste: Alfred Christensen, Mette Møller, Karen Østergaard, Niels Møller, Maren Lauritsen, Stence Østergaard, Kristiane Christensen, Chr. Østergaard, Thorvald Lauritsen, Inger Andreasen, Agnes Vasegaard, Marie Mortensen, Lars P. Vasegaard, Kirstine Mortensen, Aksel Mortensen,Henry Østergaard, Karl Andreasen. Henning Mortensen med hund. Guldbrudeparret i midten.

Skovgårdsvej 15

Den næste var ” Store Skovgård”  Aksel og Kirstine Mortensen boede i den ene ende af stuehuset med sønnen Henning, jeg tror Marie var kommet ud at tjene på det tidspunkt. I modsatte ende boede den gamle Mortensen kan ikke mindes han kone. Da Kirstine, Aksel’s kone døde i 1957, kom datteren Marie og hendes mand Anton Pugholm Jensen hjem og overtog gården, Aksel blev boende hos dem og gik til hånden med mange ting både ude og inde, da Marie tit var syg. De havde børnene Kaj, Kirsten og Klaus sidstnævnte var 14 dage yngre end vores Leif.

De væltede det gamle stuehus og byggede et nyt på samme sted, det var sjovt, de boede på høloftet og havde køkken i malkemaskinerummet, meget primitiv, men den gang kunne alt lade sig gøre. Anton døde i 1994 og da Marie jo ikke selv kunne klare det, solgte hun til Hanne og Brian Tolstrup, et par søde unge mennesker som blev gift og fik børnene Caroline og William, børnene var ikke begyndt i skolen, da Brian blev syg og døde. Hanne solgte til Brian’s forældre Sonja og Torkild Tolstrup, som stadig har gården, og hun og børnene flyttede til Ulbjerg, hvor de stadig bor.

Skovgårdsvej 16

Skovgårdsvej 16

Lidt længere fremme kom  ”Ny Skovgård” hvor Maren og Thorvald Lauritsen boede med drengene Evald og Kristen.

Her blev jeg senere svigerdatter, Kristen og jeg blev gift i januar 1964, fik vores ældste søn, Leif i april og overtog gården til november. Maren og Thorvald flyttede til Ulbjerg og vi havde megen hjælp af dem i årenes løb. I 1965 kom Lone til og i 1968 Lars. Det var en travl og god tid, vi byggede til flere gange og købte i 1971 Jens Skyttes ejendom, lagde jorden til vores og solgte bygningerne til Tove og Per Nørhaven, de brugte det nærmest som sommerhus og solgte til Annette Mindegård og Bjarne Gommesen i 1973. (skovgv. 14). I 1979 købte vi, på grund af sygdom, ejendommen af Karen og Henry Østergård som købte hus i Ulbjerg, Henry døde efter de havde boet ret kort tid i deres nye hjem.

Ret hurtig fik vi bygningerne med lidt jord solgt til Søren Christensen, senere flyttede Edith ind hos Søren, men da Søren døde flyttede Edith til Vinderup, og arvingerne solgte til Poul Kusk og Conni Døes Larsen, senere flyttede Poul ( er siden omkommet ved en trafikulykke ), Conni overtog ejendommen og bor der stadig.

Vi mistede Leif ved en knallertulykke d. 19. sept. 1980, han blev 16 år.

Lars kom hjem og fik halvpart i ” Ny Skovgård” midt i halvfemserne, og jeg kom ud på arbejdsmarkedet, Lars havde Niclas, den yngste af hans drenge med hjem, så nu var der igen liv i gaden.

Orla Riis døde pludselig og efter en tid købte Lars og Kristen ejendommen af Grethe som fik lejlighed i Viborg, og fik bygningerne solgt til Hanne Larsen som stadig ejer den, men bor på sjælland.

Efter ca. 10 års samarbejde overtog Lars Kristen’s halvpart, og vi flyttede til Ulbjerg.

Lars havde fundet en sød pige, Mai Øjenholt, og de har fået Lukas, en dejlig dreng.

Kort efter begyndte Lars at få problemer med helbredet, og lægen rådede ham til at sælge. Gården blev solgt til Henrik Påkjær, og de flyttede til Vievej.

Skovgårdsvej 18

 

Derefter kom vi til Kristiane og Alfred Christensen, de havde kun voksne børn Lilly, Bolette, Ejvind og Egon som var flyttet hjemmefra. Alfred kørte mælk til mejeriet i Ulbjerg, før i tiden havde han kørt med brød fra bageren. Da Alfred døde i 1970, solgte Kristiane ejendommen til Irma og Fritz Hall og flyttede til Ålestrup. Irma og Fritz havde datteren Henriette og Sidsel på vej, senere kom Mathias til. Irma og Fritz bor stadig på ejendommen.   År 2020 nuværende ejer er Irma Hall

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk