Matr. 6b Nordholtvej 1.

Maria og Alfred Jensen. Alfred sad i Ulbjerg-Lynderup Sogneråd ind til kommunesamlægning i 1970.

1997 Lene Hald og Henrik Vasegaard.

2010 Brian Madsen og Jeanne Madsen. Jorden er frasolgt, bygningerne er blevet renoveret.

Matr. 5h Nordholtvej 2

Er en udstykning fra Ester og Karstens gård.Er en såkaldt arbejderbolig med statslån, udlejet til forskellige før den blev frasolgt.

1997 Birthe Madsen og Bjarne Bach.

2012 Nich Henneberg.

Matr. 3b Nordholtvej 3

1948. Anna og Thøger Jensen, er flyttet til Skals.

Jorden frasolgt.

2014 Lone og Ole Jakobsen. Stuehus og udbygninger er nedbrudt og der er bygget et nyt stuehus.

Historik: Thøger Jensen overtog gården i 1948 fra Aksel Kristensen, Aars.Arealet er på 17 ha.Stuehuset er opført 1888 og restaureret og tilbygget 1976. stald opført 1888, svinestald 1959 og 1966.

Nordholtvej 3.

Nybygget.

Matr. 4e Nordholtvej 4

1970 Tove og Knud Mølgaard Kristensen.

2012. Anders Mølgaard Kristensen, ugift

Matr. 11e Nordholtvej 5

1970. Magda og Kristian Jensen.

2000. Hanne og Kjeld Bendix.

Nordholtvej 7. "Egelund".

1970 Mette Maria og Kristen Kristoffersen.

1980. Niels Kristoffersen.

2000. Lars Ole Eifler. Jorden er solgt fra, bygningerne er alle nedbrudt og der er bygget et stort stuehus.

Historik: Karl Jakobsen, Nr. Rind, overtog gården i 1985 fra Niels Kristoffersen. Der hørte oprindelig 24 ha. til gården. Stuehuset var opført omkring 1900. Jorden er frasolgt sammen med jorden fra "Kjærsholegård".

Matr. 2a Nordholtvej 8. "Granly".

1970. Edith og Henry Pedersen.

2000.Sussi og Jess Leth. Bygningerne står tom, de er flyttet til Skals, jorden er frasolgt.

Historik: Henry Pedersen født 1928 søn af Anna og Georg Pedersen gift 1952 med Edith Friis født 1928 datter af Agnethe og Jens Friis. Parret har sønnen Jens Friis.H. P. overtog gården fra sin svigerfar i 1960. H. P. er 3. generation på gården. Arealet er på 37,5 ha. Stuehuset er opført 1912 og restaureret af flere gange, kostald opført i 1919 og ombygget i 1960, løsdriftstald opført i 1974.

Matr. 9e Nordholtvej 10. "Nørmarkgård".

19 ?. Frida og Kristen Nielsen.

1969. Else og Kristian Nielsen.

Historik: Kristian Key Nielsen født 1939 af Frida og Christen Nielsen, Nr. Rind, gift 1966 med Else Marie Nielsen født 1944.Parret har datteren Kirsten. C. N. overtog gården efter sin far i 1969, han er 3. generation på gården, den har været i slægtens eje fra sidst i 1890. Areal 65 ha.. Stuehus er opført i 1974, kostald i 1934 og ombygget i 1974, vesterhus opført 1917, lade og svinestald 1957, maskinehus 1960, kostald 1977 og fouragerum med køresilo i 1982.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk