Vi modtager ind imellem billeder af personer og lokaliteter, som mangler navne og/årstal og de er derfor ikke af megen interesse for arkivet.

Vi vil efterfølgende lægge nogle af disse frem på hjemmesiden og håber at nogen kan hjælpe os med de manglende data.

Hvis du kender navn(e) og/eller årstal på nogle af de følgende beder vi dig sende os en email på: ulbjergarkiv@hotmail.com

 

Vi har fået en forespørgsel vedrørende billeder af skolepatruljen ved Ulbjerg Skole i 1960`erne og 1970èrne. Er der nogen som har billeder af disse patruljer, så vil vi meget gerne have et kopi.

Hvor ligger eller lå denne ejendom ?

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk