Nye billeder modtages med glæde

Bakgaarden - Mtr.nr 1a - St. Thorupvej 1

Bakgården hører til egnens ældste gårde. Byen St.Torup har fra gammel tid bestået af 3 større gårde , 2 mindre og nogle gadehuse. Bakgården har sandsynligvis været bolig for den berømte herredsfoged Anders Nielsen, der var stamfader til de berømte Rinds Herreds Knaber

Bakgaarden nyere historie: Anders Bak var født den 19. okt 1841, (han fik den 15. jan. 1906, sammen med sine børn, tilladelse til at føre navnet Bak som efternavn). Den 26. nov. 1875 blev han gift med Ellen Christensen datter af Christen Sørensen og Maren Sørensdatter i Ulbjerg. De var næstsøskendebørn, idet deres bedsteforældre var brødre. I deres ægteskab fødtes 11 børn, men kun een søn, Christen og 3 døtre: Maren, Magrethe og Mette Marie levede. Maren døde dog 20 år gammel. Anders Bak døde den 12 maj 1923. Datteren Mette Marie Bak fik skøde på Bakgaarden den 18. juni 1918, forinden var dog en parcel derfra udstykket til sønnen Christen Bak (Bakgaardsminde). 

Ved overtagelsen stod Bakgaarden for hartkorn 5 tdr, 6 skp, 1/2 alb. og var sat til en værdi af 45.000 kr og et løsøre til 15.000 kr. Besætningen bestod af 2 følhopper med føl, 2 røde goldhopper, 1 etårs hoppeplag, 9 køer, 4 toethalvtårs stude, 2 kvier af samme moder, 6 stk. 1 års ungkvæg og 5 kalve, 3 grisepolte, 18 får med lam, 1 slåmaskine, 5 plove og harver, 3 arbejdsvogne og 1 fjedervogn.

Mette Marie Bak født den. 12 februar 1893 og død i 1958, blev i 1918 gift med Peder Nielsen født den 28. april 1894 og død i 1957, (søn af Sørine og Niels Nielsen Vadgaard i St. Thorup). De fik sønnerne Bach, Niels og Emil. Peder Nielsen (Per i Bakgaarden, som han mest blev benævnt) drev Bakgaarden i en længere årrække og desuden interesserede han sig for kreaturhandel og var sammen med svogeren Chr. Bach en kendt mand ved omegnens markeder.

Sønnen Niels Bak- Nielsen overtog gården i 1955 og drev sammen med sin kone Marie født Frederiksen indtil 1990, da den blev overtaget af sønnen Bak Bak-Nielsen og svigerdatteren Aase Gade.

I 2017 blev Bakgaarden solgt til Niels Kaj Frederiksen, Gørup 

Bakgaarden 2008

 

 

Bakgaardsminde - Mtr. nr 1b - Løgstørvej 63

Gården er udstykket fra Bakgården og bygget 1912 til en søn fra Bakgården

Bakgaardsminde 2008

 

 

 Vadgård - Mtr.nr 2a - St.Torupvej 6

 

 

Rønly - Mtr.nr 2b - St. Torupvej 9

Gården blev i 1863 udstykket fra Vadgård

 

 

Riisgård - Mtr.nr.2d - Skråhedevej 6

 

 

 

Vestergård - Mtr.nr.3a - St.Thorupvej 14

 

 

 

Fruerlund - Mtr.nr.4a - St.Thorupvej 3

 

 

Mtr.nr.4b - Skråhedevej 4

Hovgaarden 1920

 

 

Hovgården - Mtr.nr.5a - St.Thorupvej 4

Hovgaarden 1950

Hovgaarden 1960

Hovgaarden 2017

St. Torupvej nr. 2

 

 

 

 

Jokumsminde - Mtr.nr.5f - Løgstørvej 86

 

 

 Mtr.nr. 5c - Løgstørvej 90 (tidligere nr. 44) 

Gunnar Sørense født i Nr. Rind den 11.9. 1916 (19.7.1997) og Katrine Katrine Nielsen født i Østerbølle den 7.9.1919 (12.06.2009) købte i 1941 Ejendommen.

I 1988 bliv ejendommen købt af Preben Andersen.

 

 

 

 

Løgstørvej 90. 1974

Løgstørvej 90. 1985

Løgstørvej 90, 2010. Ejer Preben Andersen

 

 

 

Mtr.nr.5b - Løgstørvej 92

Bygninger nedrevet i 2009

 

 

 

Hverrehus - Mrt.nr.11a - Holmarksvej 109

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk