Formål
Arkivets formål er for det første at indsamle, registrere og opbevare ting af lokalhistorisk interesse, og sørge for at dette bliver tilgængeligt for alle interesserede. Dette kan f.eks. være film og billeder, papirer, bøger, og protokoller. (Dog respekteres evt. klausul)
Desuden forsøger vi i arkivet for så vidt muligt at beskrive nye tiltag i lokalsamfundet, netop for at bevare nutiden for fremtiden.
Arkivet formidler lokalhistorien gennem udstillinger i sognene, og til personer der ønsker oplysninger om deres hus, gård og slægt m.m.

Hvad er tilgængeligt?
Arkivets samlinger er alle tilgængelige med forbehold for evt. klausuler fastlagt af loven og yder.
Fæsteprotokoller, Skifteprotokoller Kirkebøgerne fra før 1894 og folketællinger, der er indkøbt i kopier fra Landsarkivet i Viborg, er alle tilgængelige.

Tilbud til vore medlemmer
Arkivet råder over digital videooptager og digitalt kamera der udlånes til medlemmer, hvis du har en ide til det lokalhistoriske du gerne vil have filmet eller fotograferet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk