Bakgaarden - Mtr.nr 1a - St. Torupvej 1

Bakgården hører til egnens ældste gårde. Byen St.Torup har fra gammel tid bestået af 3 større gårde , 2 mindre og nogle gadehuse. Bakgården har sandsynligvis været bolig for den berømte herredsfoged Anders Nielsen, der var stamfader til de berømte Rinds Herreds Knaber

Bakgaarden nyere historie: Anders Bak var født den 19. okt 1841, (han fik den 15. jan. 1906, sammen med sine børn, tilladelse til at føre navnet Bak som efternavn). Den 26. nov. 1875 blev han gift med Ellen Christensen datter af Christen Sørensen og Maren Sørensdatter i Ulbjerg. De var næstsøskendebørn, idet deres bedsteforældre var brødre. I deres ægteskab fødtes 11 børn, men kun een søn, Christen og 3 døtre: Maren, Magrethe og Mette Marie levede. Maren døde dog 20 år gammel. Anders Bak døde den 12 maj 1923. Datteren Mette Marie Bak fik skøde på Bakgaarden den 18. juni 1918, forinden var dog en parcel derfra udstykket til sønnen Christen Bak (Bakgaardsminde). 

Ved overtagelsen stod Bakgaarden for hartkorn 5 tdr, 6 skp, 1/2 alb. og var sat til en værdi af 45.000 kr og et løsøre til 15.000 kr. Besætningen bestod af 2 følhopper med føl, 2 røde goldhopper, 1 etårs hoppeplag, 9 køer, 4 toethalvtårs stude, 2 kvier af samme moder, 6 stk. 1 års ungkvæg og 5 kalve, 3 grisepolte, 18 får med lam, 1 slåmaskine, 5 plove og harver, 3 arbejdsvogne og 1 fjedervogn.

Mette Marie Bak født den. 12 februar 1893 og død i 1958, blev i 1918 gift med Peder Nielsen født den 28. april 1894 og død i 1957, (søn af Sørine og Niels Nielsen Vadgaard i St. Thorup). De fik sønnerne Bach, Niels og Emil. Peder Nielsen (Per i Bakgaarden, som han mest blev benævnt) drev Bakgaarden i en længere årrække og desuden interesserede han sig for kreaturhandel og var sammen med svogeren Chr. Bach en kendt mand ved omegnens markeder.

Sønnen Niels Bak- Nielsen overtog gården i 1955 og drev sammen med sin kone Marie født Frederiksen indtil 1990, da den blev overtaget af sønnen Bak Bak-Nielsen og svigerdatteren Aase Gade.

I 2017 blev Bakgaarden solgt til Niels Kaj Frederiksen, Gørup 

"Bakgaarden" St. Torupvej 1, 2008

"Fruelund" St. Torupvej 3, 1948

Reginald Fruergaard f. 1913, i St Torup

Anne Fruergaard f. 1915 i Gedsted

"Fruelund" St. Torupvej 3, 1952

"Fruelund" St. Torupvej 3, 1990

"Hovgaarden"

 Mtr.nr.5a

St.Torupvej 4

"Hovgaarden" St. Torupvej 4, 1960

Villa St. Torupvej 2 i forgrunden

"Hovgaarden" St. Torupvej 4, 2017

St. Torupvej 5, 1948

St. Torupvej 5, 1990

"Vadgaard" St. Torupvej 6, 1948

"Vadgaard" St. Torupvej 6, 1962

"Vadgaard" St. Torupvej 6, 1990

"Rønly"

 Mtr.nr 2b 

St. Torupvej 7 & 9

Gården blev i 1863 udstykket fra Vadgård

"Rønly" St. Torupvej 7, 1948

"Rønly" St. Torupvej 7 & 9, 1990

St. Torupvej 8, 1990

St. Torupvej 10, 1948. Missionshus

"Solhjem" St. Torupvej 12, 1948 

Kresten Jespersen er født i Lund, Roum, 7.4.1914. Forældre: Lmd. Jesper Jespersen, Lund, og hustru Marie. Kresten Jespersen er gift med Metha Nielsen, født i Bjerregrav 18. 3. 1920. Forældre: Lmd. Laurits Nielsen, Højslev, og hustru Dorthe. I Kresten Jespersens ægteskab er der 1 Barn: Jonna født 10.5.1945 i St. Thorup.  Nov. 1946 købte han Ejendommen her. Bygningerne er ældre, men restaurerede og forsynet med faste tage ca.1920. Arealet er paa 8 Tdr. Ld. Ejendommen ligger midt i St. Torup By. Jespersen kører en mælketur til Ulbjerg Mejeri og er i bestyrelsen for husmandsforeningen.

"Solhjem" og "Missionshus" St. Torupvej 10 og 12, 1990

Denne ejendom lå lidt nord for St. Torupvej 12. 1950

Ejendommen blev fraflyttet og nedrevet før man i 1970 'erne fik vejnavne med numre.

Ejere i 1950 var Børge Sørensen og Line Bech Christensen, som i 1959 flyttede til nybygget ejendom St. Torupvej 20

St. Torupvej 11.

I 1940 boede Christen Christensen f. 1891 og hustru Rosine Christensen f. 1886

Senere ejer var Ejvind Lasse.

På et tidspunkt var der opstillet en såkaldt "Dødsdrone" ved ejendommen

St. Torupvej 11, 1950

St. Torupvej 11, 1959

St. Torupvej 11, 1990 med "Dødsdrom"

St Torupvej 13, matr 2 d

i 1953

Niels Skov Pedersen f 1918-1969

og Krista Skov Pedersen f 1917-1963

sønnen Anders Peter Skov Pedersen f. ca 1950

Ejer i 2021 Mogens Hansen 

Ejendommen solgt i 2022

St. Torupvej 13, 1948

St. Torupvej 13, 1953

St. Torupvej 13, 1959

St. Torupvej 13, 1990

St. Torupvej 14

"Vestergaard" St. Torupvej 16, 1948

Matr 3a,

Peder Bertelsen Pedersen f. 1894, f i Gislum  gift. 13/3 1925

Olga Frederikke Pedersen, f. 1901 i Vejlby

 I 1940 boede følgende børn hjemme

Alfred Pedersen f. 1926

Anna Kathrine Pedersen f 1932

Ubbe Vestergaard Pedersen f. 1938

"Vestergaard" St. Torupvej 16, 1953

"Vestergaard" St. Torupvej 16, 1959

"Vestergaard" St. Torupvej 16, 1990

St. Torupvej 20, 1962

Børge Sørensen og Line Bech Christensen flyttede ind i den nybyggede ejendom den 1.11.1959

St.Torupvej 20, 1990

St. Torupvej 22, 1953

St. Torupvej 22, 1962

St. Torupvej 22, 1990

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk