Matr. 1a, Sundstrupvej 1

Præstegården

Præstegården har ligget på samme sted siden 1600-tallet, som en firlænget gård. Sct. Hans aftensdag, den 23. juni 1769 nedbrændte hele præstegården, uden mulighed for, at redde det mindste og dermed også den første nedskrevne kirkebog for Ulbjerg- Lynderup sogn tabt. Gården blev dog genopført samme sted. Det nuværende stuehus er opført i 1887. Indtil ca. 1940 blev gården drevet af en forpagter og præsten i fællesskab.

For en del år siden blev de to af udbygningerne nedrevet og i den tredie udbygning er der konfirmandstue i den ene ende og i den anden ende af huset har K.F.U.M. spejderne til huse.

Matr. 16d, Sundstrupvej 2A & 2B

Ulbjerg gamle Mejeri

På en grund skænket af købmand A. J. Ambrusius, blev mejeriet opført i 1907, Chr. Henriksen og Gregers Peder Nielsen. Den første mejeribestyrer var Peder Høllede indtil 1918, da blev mejeriet solgt til Søren Poulsen fra Arden og Niels B. Nielsen blev mejeribestyrer. Det var han i en længere årrække, helt til 1947, da døde Søren Poulsen. Enken solgte nu mejeriet til Ulbjerg Andelsmejeri. Ulbjerg Andelsmejeri blev stiftet den 14. februar 1947. Niels B. Nielsen afgik som bestyrer og Erik Rasmussen blev antaget, han var der til 1951. Herefter var Frits Helmer Jensen bestyrer til 1955. Den sidste mejeribestyrer blev Aage Thorup Nielsen indtil Ulbjerg Andelsmejeri i 1967 blev nedlagt og det havde da bestået i 60 år. Mejeriet gav et vist liv i byen hver formiddag, når mælkekuskene kom med deres vogne og spandene med mælk blev læsset af og på. Folk fra byen kom jo også daglig og hentede deres mælk i medbragte spande. Det var mejeristens arbejde at ekspedere dem, samtidig med, at han leverede returmælken til kuskene. Senere blev der indrettet et lille mælkeudsalg og man købte herefter mælk på flasker.     År 2020 Nuværende ejer er Viborg Bolig og Erhvervsudlejning

I 1967 blev bygningen solgt til private. Der blev forsøgt at drive et værtshus på stedet, men det gik kun i nogle få år. Bygningen blev derefter solgt et par gange og er nu indrettet med flere lejligheder.

Matr. 5a, Sundstrupvej 3

År 2000 Niels Peter Vistisen.

År 2015  "Lynderupgård" v/Ove Glerup.

Ørndrupgaard 1976 Sundstrupvej nr. 3

Matr. 4r, Sundstrupvej 4

År 2000 Niels Kresten Kattenhøj

Matr. 4k, Sundstrupvej 5

År 2000 Børge Christensen

Matr. 20b, Sundstrupvej 6

År 2000 Marianne Jensen

"Porshuset" Sundstrupvej 10. Tolstrup Maskinstation

Matr. 10a

Omkring 1800 købte Niels Nielsen et stykke jord i Tolstrup på hartkorn 5 skp. 1 fjk. 2,5 alb. sikkert udstykket fra "Ulstrupgården", hvorpå han byggede "Porshuset". Niels Nielsen var søn af møller Niels Nielsen i "Nedermølle" og blev i 1797 gift med Anne Pedersdatter, i ægteskabet var der tre børn. Den ælste søn Niels overtog ejendommen efter faderens død 1826, han var i 1824 levet gift med Karen Christensdatter fra Tolstrup, deres søn Christen Nielsen fik skøde på ejendommen den 25 okt. 1860, men døde fire år senere kun 30 år gl. Enken Christiane Jensdatter, blev gift igen i 1868 med Jens Christensen (Skårup), og han fik da skøde på ejendommen, men solgte den igen allerede i 1870 til Niels Chr. Nielsen (en bror til Christiane Jensdatters første mand).

Nels Chr. Nielsen var gift med Ane Kristine Jensdatter, de afstod ejendommen til en søn Niels Nielsen i 1896, og skulle have aftægt i ejendommen. Niels Nielsen solgte i 1919 til Jens Lillethorup, og dermed kom ejendommen ud af den slægts eje.

1922 blev ejendommen købt af Christine Christiansen, som solgte den i 1925 til Niels Chr. Nielsen. Han solgte igen 1926 til Peder Pedersen.

Hans Christensen overtog ejendommen i 1944 og drev hovedsagelig maskinstation. Den 2. januar 1991 overtog sønnen Anton Christensen ejendommen sammen med sin kone Vibeke Møller. Anton har videreført og udbygget maskinstationen.

 

 En usædvanlig billedserie af "Porshuset" på 12 luftfoto fra 1947 til 2004

Porshuset 1947

Porshuset 1950

Porshuset 1952

Porshuset 1968

Porshuset 1976

Porshuset 1981

Porshuset 1984

Porshuset 1988

Matr. 4h, Sundstrupvej 12

År 2000 Hans Rabjerg Nielsen     NUværende ejer er Mona Trillingsgaard Sørensen

Matr. 4m, Sundstrupvej 14

År 2000 Magnus Nørgaard     Nuværende ejer er Niels Petter Thomsen

Matr. 4f, Sundstrupvej 16

År 2000 Kurt Bøgevig     NUværende ejer er Terkel Hessellund

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk