Ulbjerg Kirke 2008

                               Lynderup og Ulbjerg 2009


Ulbjerg 2010

Ulbjerg 2011

Ulbjerg 2012

Ulbjerg 2013

Ulbjerg 2014

Ulbjerg 2015

Ulbjerg 2016

Lynderup 2016

Konfirmander i Ulbjerg Kirke søndag d. 30. april 2017.

Bagerst fra venstre:                                                                                         Forest fra venstre:

1. Sally Nielsen Grøn Jensen.                                                                           1. Kate Stisen Christensen.

2. Signe Østergaard Nielsen.                                                                            2. Line Skov Andersen.

3. Herbert Wilson. (Præsten)                                                                            3. Ida Maria Stigsen Bech.

4. Søren Hummeluhr Nielsen.                                                                          4. Thea Simmelhjær Hald.

5. Martin Nonbo Jeppesen.                                                                              5. Johanne Bech Jespersen.

6. Kristina Halkjær Jørgensen.                                                                         6. Coroline Gloggengiesher.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmander i Lynderup Kirke lørdag d. 29. april 2017.

Bagerst fra venstre:                                                                                      Forest fra venstre:

1. Alma Augusta Abild Madsen.                                                                      1. Maria Dalsgaard.

2. Herbert Wilson (Præsten)                                                                                                2. Ida Lyngsø Beltoft.

3. Maja Sølund Andersen..                                                                                                                                                                                  

 

 

Konfirmander i Ulbjerg den 29. april 2018

Fra venstre mod højre

Sognepræst Hannah Kortnum Mogensen
Trine Baand Rasmussen
Mette Grønbæk van Mieghem
Sacha Pihl Hansen
Silas Vogn Pedersen
Nicklas Præstgaard Madsen

 

Konfirmander Lynderup Kirke 27. April 2019

Fra venstre

Sognepræst Hannah Kortnum Mogensen
Maja Annemarie Tang Pedersen
Mathilde Bakbo Stensgaard Andersen
Marie Inger Vad
Kathrine Dalsgaard

 

Konfirmander Ulbjerg Kirke 28. April 2019

Bagerste række fra venstre

Foreste række fra venstre

Sognepræst Hannah Kortnum Mogensen Victoria Knudsen
Jesper Bøgh Kjeldgaard Rebeca Moek
William Bjerregaard Sørensen Sofie Hummeluhr Nielsen
Kristoffer Halkjær Jørgensen Cecilie Dalsgaard Møller Nielsen
Christian Ebbesen Jensen Caroline Viola  Bak-Nielsen
Thorbjørn Bech Jespersen Kimmi Møller Jansson
Marcus Prisfeld Harring Emilie Vibeke Axelsen
Gustav Ambrosius Horn Petersen  
Mikkel Lausen  
Sidsel Bligaard  

 

Ulbjerg Kirke 2020

Fra Venstre

 

27. juni

     

Casper Bak- Nielsen

Julie Ebbesen Jensen

Clara Trillingsgaard Sørensen

Nicoline Marie Bæk Christensen

Cecillie Lausen 

Lucas Nonbo Jeppesen

Ulbjerg Kirke 2021

Ulbjerg Kirke 2021

Lynderup Kirke 2021

Lynderup Kirke 2021

14 april i Ulbjerg Kirke

 

Bagerste række fra venstre

Forreste række fra venstre

Pastor Hannah Kortnum Mogensen

Anna Katrine Strømgaard Sørensen

Jeppe Ilsøe Pugholm Jensen

Mia Bendix Madsen

Frederik Halkjær Jørgensen

Freja Stisen Christensen

Alexander Kaastrup Stougaard Knudsen

Elise Præstgaard Madsen

Christian Find Prisfeldt Harring

Lærke Dalsgaard Møller Nielsen

Victor Ebbesen Jensen

 

Patrick Peder Axelsen

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk