Under udarbejdelse

Matr. 5a. Ll.Torupvej 7.

   "Vestervang"

"Vestervang" ca. 1914

"Vestervang" 1935

Den 1. november 1950 overtog Jens Møller Andersen "Vestervang" efter sin far Anders Andersen. I 1997 overtog Torben Andersen som 6. generation "Vestervang".

 

"Vestervang" ca. 1960

"Vestervang" ca. 1967

"Vestervang" ca. 1988

"Vestervang" 2000

"Vestervang" 2014

Matr. 2a Ll. Torupvej nr. 4 

Aage Chr. Nielsen solgte i 1943 ejendommen til Alfred og Anna Larsen.

Ejendommen blev i 1995 solgt til Preben og Torben Andersen.

Bygningerne er senere nedrevet.

 

 

De følgende tekster og billeder er kopieret fra "Danske Gårde i Tekst og Billeder" udgivet af Forlaget Danske Landbrug. Vi er naturligvis meget interesseret i at få tilsendt yderligere oplysninger om de enkelte gårde.

Ll. Torupvej 5 "Fuglsang"

Ll. Torupvej 6 "Nørgaard"

Lille Torupvej nr. 9. Ca 1911

Ejer Christen Christensen

Lille Torupvej nr. 9. Ca. 1920

En lade er bygget til og 2 fag til stuehuset.

Ejer Christen Christensen ( Kræn Jakob)

Lille Torupvej nr. 9. "Bøgelund"  År 1962

Ejere: Oda og Christian Madsen

Lille Torupvej nr. 9 "Bøgelund" År 1968

Ejere: Oda og Christian Madsen

Lille Torupvej nr. 9. "Bøgelund" År 1985

Ejere: Oda og Christian Madsen

Ll. Torupvej nr 9. År 2002

Ejer: Preben Andersen

Skinderupvej 12

Årstal ukendt.

Magnus Madsen

Skinderupvej 14 Ny Kjærslund

Bygget i 1929 af Christian Christiansen og Mette Katrine Thomasen (Kjær) på en udstykning fra Kjærslund,

Overtaget af Egon og Inger Christiansen i 1960

Ny Kjærslund 1929

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk