Bliv Medlem

Derved støtter du det lokalhistoriske arbejde i sognene.
Da Arkivet er foreningsdrevet må de økonomiske midler derfor skaffes gennem kontingent og fonde m.m..

Som medlem får du først og fremmest:

- indflydelse på Foreningens og Arkivets arbejde.
- de publikationer Arkivet udgiver
-.fotokopier af arkivalier med fordelagtig rabat

Et personligt medlemskontingent koster 60 kr. årligt ( oktober til oktober)

Medlemskontingentet inkluderer et ca. 40 siders årskrift med lokalhistorier. For udenbys medlemmer bliver der tillagt kr. 48,- i porto ved en eventuel fremsendelse.

Tidligere årsskrifter kan købes af medlemmer for kr. 50,- og for ikke medlemmer for kr. 70,- tillagt eventuel porto på kr. 48,-

For at blive medlem kan du kontakte os:
eller via Email: ulbjergarkiv@hotmail.com (skriv her navn, adresse og tlf. nr.)

eller indbetal beløbet på:

Reg. nr. 9261 kontonummer 3050054348 med angivelse af navn og adresse.

Vedr.: Person data forordningen.

I forbindelse med din indmeldelse har du afgivet de nødvendige personlige oplysninger til Ulbjerg-Lynderup Lokalhistorisk Forening og  i den forbindelse accepteret anvendelsen og benyttelse af dine data på vores online tjenester.

Det er vigtig for Ulbjerg-Lynderup lokalhistorisk forening, at beskytter vore medlemmers og brugeres personoplysninger og overholder reglerne i den gældende forordningen..

Dine rettigheder.

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • I de tilfælde hvor der foreligger lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser.
  •  Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  •  Finder du tekst eller billeder på denne hjemmeside, som vedrører dig personligt, og som du ønsker fjernet, beder vi dig om at få en henvendelsr
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk