Ejere af Lynderupgaard
1 Jep Kirt 1404
2 Bisp Lave  
3 Mogens Pedersen Glob 1490
4 Jep Friis 1503
5 Kronen (Chr. III) 1534
6 Christopher Rosenkrantz 1544
7 Stygge Rosenkrantz 1565
8 Marie Lauridsdatter Knob 1571
9 Kirstine Rosenkrantz 1581
10 Niels Skram til Urup 1582
11 Eske Bille 1597
12 Elsebe Skram 1601
13 Verner Parsberg 1607
14 Niels Parsberg til Eskær 1643
15 Eggert Abildgaard 1662
16 Claus Christensen 1667
17 Mette Pedersdatter 1671
18 Jens Clausen Reenberg 1677
19 Niels Poulson til Gunderupgaard 1735
20 Johannes Fr. Juulson 1743
21 Magdalene Catharina Juulson 1755
22 Hans H. de Lichtenberg til Bidstrup 1760
23 Malte Christen Friis 1763
24 Ole Christen Secher 1778
25 Mogens Lottrup 1779
26 Mette Marie Friis 1803
27 Postmester Andreas Brenstrup og grosserer Jens Lund 1821
28 Jens og Kield Kieldsen 1828
29 Kield Kieldsen 1840
30 Ane Magrethe Kieldsen 1864
31 Jens Kieldsen 1895
32 Kield Kieldsen 1933
33 Jens Kieldsen 1947
34 Kield Kieldsen 1977
35 Hans Peter Egeskov 1981
36 Ole Philipsen 1988
37 Ove og Kirsten Glerup 1995

 

Lynderupgaard ca. 1900

Folkehold 1910

Fårevaskning

Lynderup Skole 1920

Skovvej 62. "Skoven"

Historik:

Gdr. Peter Aage Nielsen født 1903, gift med Petra Østergaard Christensen født 1903, de havde 2 børn: Oluf født 1935 og Niels Peter født 1940. Aage Nielsen overtog gården efter sin far, Niels Peder Nielsen, i 1937. Der hører 125 td.l. til.

Gårdens navn stammer fra en historie om en dame, der ejede "Tårupgård" på den anden side fjorden. Denne dame kom i ustad med ejeren på "Lynderupgård", hvortil jorden hørte. Jorden var dengang beplantet med skov, og denne dame tog over vandet og brændte skoven af, og derefter blev gården kaldt "Skoven"

"Lynderupgård" overtager efter Oluf Nilsen som havde overtaget gården efter sin far. Udbygningerne er nedrevet og stuehuset er udlejet ud.

Skovvej 62

Lynderupvej nr. 3

Henrich Nüchel

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk